SAOPŠTENJE – POZIV ZA MIRNO RJEŠAVANJE SUKOBA

Posljednjih dana svjedokinje smo političke krize koja prijeti da se pretvori u sukob sa nesagledivim posljedicama. Zabrinute smo zbog:

  • Neprimjerne upotrebe i demonstracije sile na protestima
  • Konstantnih poziva na nasilje
  • Selektivne primjene zakona od strane izvršne vlasti
  • Oštrih podjela po pitanju državnih spoljnopolitičkih prioriteta
  • Nacionalističkih ispada na protestima i nacionalističkih reakcija na njih
  • Uplitanja predstavnika vjerskih zajednica u  proteste
  • Miješanja međunarodnih faktora i njihovih interesa u unutrašnja pitanja zemlje
  • Nedostatka potpunih i nepristrasnih informacija od strane medija

Traumatična prošlost zahvaljujući vladajućoj koaliciji nije razriješena kroz mehanizme tranzicione pravde do danas. Dugogodišnja vladavina zasnovana na strahu od nacionalnih sukoba i produbljenim klasnim i socijalnim razlikama prijeti da dovede do ponavljanja prošlosti i stvori nove traume. Najveća odgovornost da se ovaj politički sukob riješi na miran način u interesu građanki i građana je na institucijama sistema.

Pozivamo sve građanke i građane da doprinesu mirnom rješavanju političke krize. Svi imamo odgovornost da se ova kriza razriješi na nenasilan i miran način.

Aktivistkinje Anime će u petak 23.10.2015. u 12.00h održati performans na Trgu od oružja.

Mir se mora očuvati!

Tim ANIME