kotor4.novembar 1
kotor4.novembar 3

 Aktivistknijama Anime na akciji "Sačuvajmo mir" , 4.novembra u Kotoru, na Trgu od oružja,  su se pridružile i aktivistkinje  NVO Stele iz Cetinja, Lige žene glasača iz Nikšića i Crnogorskog ženskog lobija iz Podgorice. Zajedno su poručile da je najvažnije u svim mogućim scenarijima raspleta krize u Crnoj Gori sačuvati mir.