Prošle su dvije sedmice od protesta koji su se završili nasiljem,  a da državne institucije nisu imenovale odgovorne osim što su prozvale poslanike, organizatore protesta i predložili skidanje njihovog imuniteta. Ovakva situacija izaziva strah kod građanstva od daljeg produbljivanja krize, od nasilne odmazde koja može biti izvršena nad neposlušnima, ali i od ozbiljne  ugroženosti prava na javno izgovorenu riječ ili mirno okupljanje građana zbog nezadovoljstva  političkom i ekonomskom situacijom u zemlji.

Na djelu je standardna manipulacija svođenja kompleksne društveno političke dinamike na nacionalističku matricu u kojoj se sve razlike svode na crno-bijelu sliku divljačke agresije i herojske odbrane države. Dodatno uznemirava angažovanje “intelektualaca” koji ukazuju na naše “mentalitetske karakteristike” i sadašnju situaciju interpretiraju isključivo u vezi sa istorijskim traumama. Ne čuje se dovoljan broj glasova koji iskreno i ubjedljivo pozivaju na  međuetničku i međukonfesionalnu  toleranciju  i stabilnost u državi. Naglašavamo važnost promišljenog i odgovornog pokretanja političkih promjena mirnim putem, bez nepotrebnog konfrontiranja i lažnog patriotizma.

Anima će u srijedu, 11. novembra u 17.00 sati na Trgu od oružja u Kotoru organizovati performans  “Sačuvajmo mir”  u trajanju od 1 sat.  Ovaj performans biće održan u sklopu akcija za mir koje Anima realizuje povodom aktuelne političke krize, svake srijede, sve dok se kriza ne razriješi.

Aktivistkinje Anime