ervina 3.dobar pogled
ervina 4.dobro
Ervina 1.malo

   Slike sa performansa Sačuvajmo mir, 11.11.2015 na Trgu od oružja u Kotoru