zajednička 3

SAČUVAJMO MIR -Nakon tragedije u Parizu

Svjedokinje smo tragedije u Parizu koja osim što predstavlja akt međunarodnog terorizma po definiciji usmjeren na civilno stanovništvo istovremeno znači i poraz međunarodne politike koja nije uspjela da ekonomske, socijalne i kulturne različitosti  integriše  u nove vizije zajedništva, već je iznjedrila vjerski fundamentalizamkoji simultano rezultirakako terorističkim napadima na one koji se smatraju zemljama porijekla globalnih nepravdi, tako i devastirajućim odgovorima vojnih saveza koji skupa imaju tragične i potencijalno nesagledive posljedice po mir.

Važno je razumjeti da količina vojnog naoružanja ne može zaustaviti čovjeka koji se odlučio na teroristički čin. Puške, bombe i tenkovi ne mogu zaustaviti mržnju.Ova se bitka možedobiti isključivoodgovornimi promišljenim pregovaranjem, uz uvažavanje drugogi poštovanje njegovog dostojanstva i  autonomije, pravednim i inkluzivnim rješavanjem socioekonomskih kriza adekvatnim sredstvima,  poboljšanjem obrazovanja i afirmacijom civilizacijskih vrijednosti, ako o tako nečem više uopšte može biti riječi, budući da su najveći protagonisti demokratije i univerzalnih civilizacijskih vrijednosti prečesto i beskrupulozno koristili ovaj diskurs i borbu protiv međunarodnog terorizma za ostvarenje svojih ekonomskih i geopolitičkih interesa.

Tragedija u Parizu, kao i one koje su joj prethodile ili joj neposredno slijedile, a koje nisu zadobile ni dio medijske pažnje, morajuduboko uznemiriti svakog čovjeka, a prije svega donosioce odluka, i podstaći ih da traže rješenjamirnim putem u interesu svih, a ne da povlađuju ksenofobičnom i rasističkom osvetničkom gnijevu ekstremne desnice.

Mirnim putem se mora riješiti i politička kriza u Crnoj Gori. Iznova naglašavamo važnost promišljenog i odgovornog pokretanja političkih promjena mirnim putem, bez nepotrebnog konfrontiranja i lažnog patriotizma, uz uvažavanje elementarnog ljudskog dostojanstva svih, posebno onih sa kojima se ne slažemo. Samo takav pristup može donijeti stvarne promjene i činiti jedan od preduslova boljeg društva kojem svi makar deklarativno težimo.

 Anima će usrijedu, 18. novembra u 17.00 sati na Trgu od oružja u Kotoru organizovati performans  “Sačuvajmo mir”  u trajanju od 1 sat kojim  ćemo iskazati poštovanje prema žrtvama napada u posljednjih nekoliko dana.Ovaj performans će, kao i prethodni, biti održan u sklopu akcija za mir koje Anima realizuje povodom aktuelne političke krize u zemlji, svake srijede, sve dok se kriza ne razriješi.

Aktivistkinje Anime