25.novembar

Danas, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama počinje Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženam koja  u svijetu, a ikod nas, da skreće  pažnju na sve masovnije I intenzivnije nasilje nad ženama.

  U aktuelnoj političkoj krizi u Crnoj Gori  žene su nevidljive učesnice I žrtve  na čiju lojalnost  politučki akteri računaju. Dugogodišnji  programirani nerazvoj i diskvalifikatorski  odnos prema pravima žena,  iza paravana navodnog razvoja politika ravnopravnosti, jasno govori o dubini političke I moralne krize.    Podržava se na perfidan način (malim resursima, poluznanjima, nepoštovanjem zakona,veličanjem vjere I nacije )  mizoginija, seksizam I nasilje nad ženama iako nam sa govornicama godinama, redovno stižu informacije o “napretku”  I  početku rješavanja ovog problema. Činjenica je da su prava žena na niskom nivou,  da s po zastupljenosti žena na mjestima odlučivanja crna Gora je na začelju Evopre, da institucije nisu u stanju  ni da evidentiraju nasilje I vrste nasilja a kamoli da ga rješavaju. Upozoravale smo političke partije o ovom ozbiljnom problemu , o  deficitu znanja, zakona , politike I morala ali su svi ostali na ubjeđenju da ovo nije ozbiljan uzrok svakodnevnih neravnopravnosti I nedostatka demokratičnosti.  Od 2008 godine stalno upozoravamo  političke aktere  da je situacija žena u Crnoj Gori zabrinjavajuća, da u kontinuitetu  trpe negativne efekte tranzicije, najsiromašniji su dio društva  bez obzira na društvenu grupu kojoj pripadaju, trpe višestruku diskriminaciju jer su i u ranjivim grupama rodno diskriminisane,da su isključene sa mjesta odlučivanja i da nedostaje svijesto važnosti ovog problema , kao i politička volja da se rješava. U  novije vrijeme meta rodnog nasilja na beskrupulozan način su  borkinje za ljudska prava koje svjedoče o nepravdama, nasliju i diskriminaciji i koje se usuđuju da budu nezavisne.

Na ovaj dan poručujemo da je krajnje vrijeme  da  se uključe žene u procese odlučivanja I pregovaranja(prema zastupljenosti u populaciji) jer to povećava šanse za mirno rješavanje krize u Crnoj Gori. Moraju se  zaštiti braniteljke ljudskih prava koje imaju hrabrosti da se uhvate u koštac sa patologijom ovog sistema (kriminal, korupcija) jer to je jedini način da se ispoštuje pravda I nenasilje.

            Anima će usrijedu, 25. novembra u 17.00 sati na Trgu od oružja u Kotoru organizovati performans  “Sačuvajmo mir – prava za žene”  u trajanju od 1 sat kojim  ćemo ukazati na važnost ženskih prava I zaštite braniteljki ljudskih prava od rodnog nasilja. Ovaj performans će, kao i prethodni, biti održan u sklopu akcija za mir koje Anima realizuje povodom aktuelne političke krize u zemlji, svake srijede, sve dok se kriza ne razriješi.

Aktivistkinje Anime