Povodom 10. Decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava  izražavamo visok stepen zabrinutosti zbog toga što su aktivistkinje civilnog društva koje se suprotstavljaju nasilju svih vrsta, represivnim vladajućim normama i društvenim okvirima, koje se svakodnevno zalažu i uz brojne rizike bore za ljudska prava i prava svih koji su izloženi/e diskriminaciji i marginalizaciji, nepravdi i nasilju, konstantno izložene različitim vidovima pritisaka.  

Aktuelna politika i institucije države sistemski smanjuju prostor djelovanja, a aktivistkinjama nameću izolaciju i ćutanje. Neprepoznavanje i nepriznavanje specifičnih rizika kojima su aktivistkinje izložene, posljedično vodi negiranju i nipodaštavanju njihovog rada na odbrani ljudskih prava i iskorjenjivanju diskriminacije.

Pozivajući se na Deklaraciju o zaštiti branitelja/ki ljudskih prava koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila 08. marta 1999. izričito naglasivši da država mora da preduzme sve neophodne mjere kako bi branitelje/ke ljudskih prava zaštitila od svih oblika nasilja, pretnji, odmazde, diskriminacije i pritiska, zahtjevamo od države  da:

  • Obezbijedi  uslove za neometan rad aktivistkinja ljudskih prava
  • Poštuje integritet i dostojanstvo aktivistkinja ljudskih prava
  • Adekvatno reaguje i u budućnosti spriječi svako kršenje ljudskih prava aktivistkinja 

Anima će u srijedu 9. decembra  u 17.00 sati na Trgu od oružja u Kotoru organizovati performans  “Sačuvajmo mir – Dan ljudskih prava ”  u trajanju od 1 sat kojim  ćemo ukazati važnost rada braniteljki ljudskih prava i njihov doprinos razvoju mira i demokratije u Crnoj Gori.  Ovaj performans će, kao i prethodni, biti održan u sklopu akcija za mir koje Anima realizuje povodom aktuelne političke krize u zemlji, svake srijede, sve dok se kriza ne razriješi.

Aktivistkinje Anime