Otvoreno pismo Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Nakon dugo godina odbijanja Animinih projekataKomisija je odlučila da za Animin projekat  „Nisi sama – psihosocijalna podrška ženama sa malignim oboljenjem reproduktivnih organa“opredjeli 3000€  što je 20 % sume  tražene za realizaciju projekta. Smatramo da je ovakvom odlukom  Komisija   ponizila  nas kao profesionalke, našu organizaciju i indirektno žene koje boluju od ovih teških bolesti.

Broj oboljelih  žena od malignih oboljenja  reproduktivnih organa je u povećanju.Ova pojava je sama po sebi  zabrinajvajuća i zahtijeva dodatnu pažnju. U poslednje vrijeme pod pritiskom zadovoljavanja evropskih standarda prisutnije su kampanje prevencije ovih bolesti iako uslovi za sprovođenje  prevencije  u zdravstvenim ustanovama nisu zadovoljeni pa stvarni efekti kampanja izostaju. Izostanak efekata četo se pripisuje nedostatku zdravstvene kulture žena a ne nedostatku resursa zdravstva i nepovjerenja žena prema loše organizovanom i korumpiranom  sistemu.

 

Ono što je takođe prisutno je da su  žene bolesne od malignih oboljenja reproduktivnih organa  daleko  od interesovanja javnosti i zdravstvenog sistem. U strategijama, planovima i izvještajima  zdravstva ove bolesti nisu u fokusu. Odgovornost se prebacuje na bolesne žene i  podržava  se stigma koju patrijarhalno društvo ima prema ovim bolestima i  ženama.  Ne teži se  poštovanju njihovih prava na najbolje uslove liječenja, na dostojanstvo i održavanje kvaliteta života. Ova  kompleksna  psihosomatska bolest zahtijeva i multidisciplinaran(onkologa, radiologa, psihoterapeeuta) pristup oboljenju: u prevenciji, dijagnostikovanju i liječenju. U Crnoj Gori sve češće  ove žene  svjedoče da su u samom zdravstvenom sistemu izložene diskriminaciji i marginalizaciji   i da  njihov  kvalitet života i međuljudski odnosi osiromašuju.  Ostavljene same sebi u  čekaonicama,  razmjenjuju iskustva međusobno, daleko od brige i podrške društvene zajednice.  Same traže alternative ukoliko su finansijski obezbijeđene  a siromašne i socijalno deprivirane žene su prisiljene na dodatnu trpnju.

Dugo smo promišljale u Animi da li da  preuzmemo odgovornost da ponudimo ženama koje su bolesne od ovih bolesti program psihosocijalne podrške shvatajući to kao  profesionalni, moralni i politički izazov koji se ne završava završetkom projekta nego traje sve dok žene imaju za tim potrebu (nekada do smrti) i dok zdravstveni sistem ne obezbijedi adekvatnu psihosocijalnu podršku.  Odlučile smo da napravimo program za opštinu Kotor sa namjerom da mapiramo problem(oboljele i izliječene žene), ponudimo psihosocijalne radionice, individulano i porodično savjetovanje,  formiramo grupe samopomoći koje će biti osnažene za podršku i borbu za prava ovih žena. 

Zbog  svega navedenog odbijamo da prihvatimo novac koji nam je namijenila Komisija jer liči na socijalnu pomoć organizaciji a ne na početak ozbiljnog posla. Ovo  je ispod nivoa ozbiljnosti. Ova odluka, po našem mišljenju, pokazuje  neodgovornost komisije u odnosu na tešku bolest i ovu grupu žena, znači  diskreditaciju profesionalnog rada   i potcjenjivački odnos prema organizaciji koja u Crnoj  Gori djeluje  20 godina.  Komisija mora znati  da lifleti, tv emisije, knjige, predavanja (ne isključujemo njihovu vrijednost u prevenciji ) nisu isto što i rad sa ljudima  koji trebaju podršku u dugom procesu liječenja kroz izgradnju povjerenja i poštovanja.

Zahvaljujemo Komisiji na ovakvoj vrsti podrške i poručujemo:  nismo do sada a nećemo ni ubuduće trgovati ljudskim osjećanjima i traumama, nećemo potcjenjivati ni zloupotrebljavati našu profesiju koju je država obesmislila, prozivaćemo i dalje zdravstveni sistem koji ne funkcioniše u interesu bolesnih.

Pozivamo žene  koje su bolesne od ovih teških bolesti, naročito žene iz Kotora, da se jave Animi da zajedno preduzmemo akcije koje će natjerati predstavnike ovog režima da  obezbijede adekvatno i  dostojanstveno liječenje  žena u ovoj zemlji.

Ljupka Kovečević, koordinatorka ženskog programa Anime

15.decembra 2015