Kotor, 23. 12. 2015.

SAOPŠTENJE – SAČUVAJMO MIR

Ulazimo u Novu Godinu sa mnogo više neizvjesnosti nego ranijih godina.

 Blagostanje, sigurnost, socijalna pravda, vladavina prava, sloboda, jednakost ideali ljudskosti  uzmiču pred ratovima, političkim i izbjegličkim  krizama, pred siromaštvom. Sveprisutna fašizacija društva  je plodno tle za mržnju i sukobe. Najmoćniji i najuticajniji politički subjekti podržavaju fašizam  i  prozvode  stanje permanentnog rata  i humanitarnih katastrofa što  onemogućava globalni mir    pod krinkom širenja demokratije.

Vjerujemo u mogućnost drugačijeg  svijeta u kojem su solidarnost, poštovanje različitosti, nenasilje, odgovornost mogući, uprkos obeshrabrujućoj realnosti.

 Anima će u srijedu, 23. decembra  u 17.00 sati na Trgu od oružja u Kotoru organizovati performans  “Sačuvajmo mir ”  u trajanju od 1 sat kojim  ćemo pozvati građanstvo da se u 2016. Godini založi za nenasilje i antifašizam. Ovaj performans će, kao i prethodni, biti održan u sklopu akcija za mir koje Anima realizuje povodom aktuelne političke krize u zemlji, svake srijede, sve dok se kriza ne razriješi.

Aktivistkinje Anime