Sačuvajmo mir – Integritet i odgovornost                                                                                                                                                                                                         

Produžava se rok za dogovaranje detalja sporazuma pozicije i opozicije. Produžava se vrijeme za manipulaciju, rasplamsavaju se ambicije političkih aktera i održava klima mržnje prema neistomišljenicima. I dalje su glasovi vodećih ljudi partija uglavnom politikantski  neodređeni, usmjereni na osiguranje ličnog i/ili partijskog interesa.

Postoji opravdana bojazan da će i ova prilika za stvarnu promjenu u načinu funkcionisanja crnogorske parlamentarne demokratije biti pretvorena u još jedan način da se postojeća oligarhija očuva na vlasti. Ako je uopšte moguće, mijenjanje sistema „iznutra“ predstavlja zahtjevan i neizvjesan zadatak, a oni kojima se ovih dana našao na dnevnom redu ne pokazuju da su dorasli njegovoj ozbiljnosti. Zato su ključne osobine koje moraju zadržati predstavnici opozicionih partija koji ulaze u institucije sistema integritet i odgovornost, kako ih živahan mehanizam višedecenijske samovlade ne bi jednog po jednog svario, kao što je učinio mnogo puta do sada.

Nije takođe slučajno, što za pregovaračkim stolom nema žena, na njihovu se pokornost računa ili se nad njihovim rijetkim likovima sprovodi nekontrolisano iskaljivanje nagomilanog gnijeva kroz javni linč u medijima i na društvenim mrežama.

U srijedu 10. februara u 17.00 na Trgu od oružja organizujemo performans „Sačuvajmo mir – Integritet i odgovornost“. Ovaj performans će, kao i prethodni, biti održan u sklopu akcija za mir koje Anima realizuje povodom aktuelne političke krize u zemlji, svake srijede, sve dok se kriza ne razriješi.

Tim ANIMA

9.02. 2016. Kotor