Učesnice konferencije „Socijalna pravda - nećemo odustati! “, održane povodom 8. marta Međunarodnog dana žena u prostoru CGO Podgorica u organizaciji Anime - Centra za žensko i mirovno obrazovanje  i Centra za ženska prava zaključujemo:

 • siromaštvo i nasilje nad ženama je zabrinjavajuće
 • institucije sistema ne rade u pravcu smanjenja siromaštva i poštovanja prava žena
 • ne postoji politička volja da se stanje promijeni
 • rodne politike nisu u prioritetima bez obzira na izvještaje koji svjedoče o zastoju

Od Parlamenta, Vlade,  Odbora za rodnu ravnopravnost, Odjeljenja za rodnu ravnopravnost, lokalnih uprava i svih institucija sistema i ovom prilikom ponovo zahtijevamo:

 • Striktnu primjenu potpisanih međunarodnih dokumenata koji štite prava žena
 • Striktnu primjenu usvojenih zakona koji štite prava žena
 • Promjenu postojećih zakona koji suštinski nisu u interesu žena
 • Aktivnosti kojima će navedene institucije i službe povećati stepen svjesnosti i informisanja žena o međunarodnim dokumentima, zakonima i mehmnizmima koji štite prava žena
 • Nezavisne institucije sposobne da eliminišu negativne pojave u društvu,  prije svega kriminal, korupciju, nepotizam, diskriminaciju i nacionalizam
 • Neophodno sprovođenje tranzicione pravde i procesa suočavanja sa prošlošću
 • Bezbjednost ženama: fizičku, ekonomsku, socijalnu, zdravstvenu i političku
 • Formiranje fonda za žene od oduzete imovine kriminalcima i od poreza na ekstra profit
 • Otvaranje novih radna mjesta za žene

Slične zahtjeve postavljamo već devet godina, a odgovorni su  jedino uvećali administraciju i birokratske procedure bez vidljivih i značajnih pomaka u ostvarivanju ženskih prava. Osposobili su se za pisanje izvještaja u kojima iz godine u godinu par projekata i nekoliko procedura računaju kao značajan napredak dok nasilje nad ženama postaje sve šire i intenzivnije.Sve/i imamo pravo na  slobodu, sigurnost, socijalnu pravdu i blagostanje.

8. mart, Podgorica                                                         IX Konferencija žena