Povodom Međunarodnog dana žena ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje i Centar za ženska prava 8. marta organizuju marš i konferenciju žena  u Podgorici.

Anima će za građane/ke Kotora 9. marta  u 17.00 sati organizovati performans na Trgu od oružja pod istim nazivom „Socijalna pravda – nećemo odustati“ i sa istim ciljevima :

  • Afirmacija 8.marta kao političkog praznika
  • Afirmacija ženske solidarnosti
  • Afirmacija antifašizma
  • Ukazivanje na tešku poziciju žena i nezadovoljavajuće stanje ženskih ljudskih prava;
  • Ukazivanje na neophodnost unapređenja radnih prava žena;
  • Povećana vidljivost ženskog djelovanja;

I ovom prilikom upozoravamo na povećan stepen nasilja i njegovu normalizaciju u svim sferama života: u porodici, na radnom mjestu,u državnim institucijama, na ulici.

Žene su idalje siromašne, isključene, marginalizovane i instrumentalizovane, a mogućnost okupljanja i javnog djelovanja svedena je na minimum. Vidljive su tendencije da se ženama oduzmu ili ograniče stečena prava vezana za rad, političku participaciju, slobodu raspolaganja vlastitim glasom i tijelom.

Ovaj performans će, kao i prethodni, biti održan u sklopu akcija za mir koje Anima realizuje povodom aktuelne političke krize u zemlji, svake srijede, sve dok se kriza ne razriješi

Čestitamo građanima/kama Kotora 8. mart i podsjećamo da je to politički praznik i da sve/i imamo pravo na  slobodu, sigurnost, socijalnu pravdu i blagostanje.

Tim Anime