SAOPŠTENJE

Aktivistkinje ANIME Centra za žensko i mirovno obrazovanje se performansom 21.01 2017 u 12 sati, pridružuju ženama regiona i svijeta u ŽENSKOM MARŠU PROTIV FAŠIZMA, saglasne sa idejom da je naše mjesto na ulici dok nam se svakodnevno dokidanju ženska prava. Ovom akcijom:
PRUŽIMO OTPOR
- desnim politikama mržnje koje jačaju iz dana u dan u svijetu i reguionu, a eliminišu različitost, toleranciju i mir;
- politikama koje projektuju podjele (ideološke, vjerske, nacionalne, socijalne, seksualnne..) kako bi se održavale na vlasti a javno zagovaraju demokratiju;
- kerikalizaciji, fašizaciji, militarizaciji i indoktrinaciji;
- devastaciji i zloupotrebi prirodnih i ljudskih resursa;
Dovedimo svakog dana njihovu politiku i moć u pitanje. Pruzimo otpor političarima i crkvenim poglavara koji na našoj nesreći zarađuju a vjeru pretvaraju u nacionalnu ideologiju.
Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže u ovoj simboličkoj podršci svjetskom ŽENSKOM MARŠU PROTIV FAŠIZMA na Trgu od oružja 21. januara 2017 u 12 sati.

Tim ANIMA