autorka:Ervina Dabižinović

Ženama su greške neoprostive. Oduvjek. Bilježim to svakodnevno.Ne samo to što im   vjeroispovjedači svaki put zbog misli i vagine stave jaram na grlo i usta, a preki inkvizitorski sud muške mržnje, pale lomače na tijelima i danas, nego se vlaški Veliki vrač uvjek u nedostatku umnijih pitanja, poput raspaljivanja vjerske i nacionalne mržnje, sjeti da opomene umjesto grešne lupeže političare, žene pa nas kombinuje onako kao da neće sa kriminalcima. Čedomorstvo (ozakonjeno) +organizovali criminal. Njemu se to ne dešava slučajno, posebno u eri napada na nivo osvojenih prava žena.Najčešće se poseže za pravom žena  na raspolagnje sopstvenim tjelom i kriminalizuje iz usta vjeroispovjedača. Ozakonjeno “čedomorstvo” kako to reče pomenuti sveštenik, službeno se zove abortus i regularno je pravo žene da odluči s kim i kada i koliko će djece roditi. Doduše nekad bilo neprikosnoveno, a od devedesetih i ove vlasti dokinuto. Stav popa/političara pokazuju nasilnost i samovolju, retrogradnost kojoj odgovara primitivna svijest i nasilje. Glede ovog prava treba uvjek biti jasno gdje je kome  mjesto. Država i vlast se čini nevješta do trenutka kada joj bude odgovaralo da se spetlja vanbračno sa crkvama. Državi i društvu propuštaju, sa namjerom, da građanima/kama obezbjedi savremeno obrazovanje u kojem je predmet seksualno obrazovanje značajan predmet taman koliko i bilo koji drugi, kroz koje bi se saznavalo više o seksualnosti i odgovornosti prema sebi i zajednici, ali i razvijala kritička svijest. Seksualnosti i seksualnom identitetu pripada taman koliko i sadržajima koji uključuju vjerska i nacionalna prava. Ali je lakše i manipulativnije zloupotrebiti javni prostor onima koji galame o nacionalnom i vjerskom narativu. Crnomatijaške koalicije uz partnersku saradanju sa političarima, sa sve većim stepenom osvajanja političke moći i uticaja godinama porobljavaju državne institucije i medije i na sebi svojstven način desekularizuju društvo koje pokazuje koliko je zapravo deklarativno sekularno. Svjedokinje smo kako se na brdovitom Balkanu pravo žena na raspolaganje sopstvenim tijelom devastira i krši na svakom koraku, regionu takođe. Postalo je praksa da se vjerske slobode i prava suprostavljalju ženskim ljudskim pravima. Tako je osvanuo “crni ponedeljak“, kao odgovor na akciju popova i političara, kada su Poljakinje stupile u generalni štrajk zbog pokušaja stavljanja tapije na njihova tijela. Na žalost žena Rusije, Duma je  izglasali suludu odluku o dekriminalizaciji nasilja muškarca nad ženom, uz stupidno pojašnjenje predsjednika Dume koji je još ranije podržao zakon o dekriminalizaciji lakših povreda u porodici, predstavljajući svoj čin: “Važno je da se ne miješamo”. Bravo predsjedniče, mada nemate toliko nježnosti za Siriju.

Da bi se ubijeđeni učvrstili a oni koji to nisu još uvjerili ili da bi se priprijetilo prstom stabilnom vjerskom korpusu, gospodin Radović poentira o uzroku ovakvog stanja i upire u tekovine “titoističke ideologije” (Tito je bio imun na rukoljub i saginjanje pred popovima). Radovićev  zicer nije propustila da prenese RTCG koja ne bi bi postojala da nije bilo te tekovine.Ta za vjeroispovjedača sporna i osuđena “ideologija” 1946 godine dala je ženama politička, socijalna i ekonomska prava. Niko do tada. A ni danas. Vjeroispovjedači i političari se pojavljuju kao zagovarači dokidanja. Na terenu to izgleda ovako: dok sistem uništava radna prava, popovi poju da je ženama mjesto u kućama da rađaju đecu pa makar ih siromaštvo i bijeda pojeli. A država i njene institucije, mehanizmi politika rodne ravnopravnosti, puštaju popove pred žene bez komentara ili još bolje ne bi oni da se mješaju. “Ozakonjeno čedomorstvo” grijeh je svake dobre hrišćanke! Ostale su hajvani. I niko ne prozva Odjeljenje i Odbor kako se nisu glasnuli da objasne popu u kojoj državi živi. A možda ja ne vidim dobro: crkve su pune, sluša se uništavanje žena, na doktore se baca anatema, a ona koja odluči da ipak abortira biće privedena popu da iz nje istjera đavola. Država i mehanizmi spavaju. Jutros čitam da na je zdravstevni sistem na preposlednjem mjestu po kvalitetu. Nije čudo kad se delije igraju.

Opasno je što mediji i medijske politike sviraju u istu tikvu (rade to već dugo i bez pardona) te tako svoj uticaj širi na račun poreskih obveznika, na račun političara i  institucija od koje država ne potražuje porez.  U lekcije iz vjeronauke se ne sumnja ali se o ženskim pravima ne govori  na televizijama jer je to nešto što vuče na  radikalni feminizma. Pa se često i među pukom nam gluhim čuju povici što je to što crnogorske feminiskinje žele. Za početak sekularnu državu u kojoj se primjenjuju zakoni bilo po pitanju pola, rase, klase….To da neprikosnoveno pravo žene da odluči koliko, s kim i kada će imati djecu, ne treba gospodara do nje same. Traže da se ne mješaju babe i žabe poput  primjera da se Dan sjećanja  na holokaus organizuje na UDG koji se temelji na tranzicionom i ratnom plijenu. Da se preispita legalnost sticanja imovine našlo bi se na vise materijalnih dokaza. Poslednji primjeriz svakodnevnog života u Crnoj Gori, pokazuje kako je lako napasti prava ženama, a svi ostaše veseli i debeli u svim sektorima. Retrogradnu ideju opozicije o materinstvu koje se nacionalizuje i verifikuje kroz doživotnu naknadu, ozakonila je nelegalna većina u skupštini. Sada vlast izmjenom zakona dokida nivo osvojenog prava nekih žena i  prijeti bezakonito onima koje neće da potpišu da im se osvojeno pravo dokine. Nema razlike između vlasti koja samovoljno dokida i prijeti nasiljem, ono što je sama usvojila, onima koje bi trebale dobrovoljno da pristanu da im se ukine to pravo i mitropolita koji jedno pravo zakonom zaštićeno kriminalizuje. Kako sada stvari stoje ovo sve vise poprima okvir sultanata u kojem je važna zlo/volja jednog ili bratstva kojeg zovu parlamentarnom demokratijom, kao u sceni koja se odvija u stripu, između Sultana koji ima vlast  i Iznoguda koji hoće i mjerka svaku priliku da budem sultan umjesto sultana. U ime nacije i vjere, dvije neiscrpne teme pominjanih subjekata najlakše je udariti po ženi. Crnomantijaškoj koaliciji i političarima da se zna: Pravo na abortus je žensko ljudsko pravo. Ono ne zavisi i ne smije da zavisi od samovolje popova i političara, ne zavisi od Boga i gospodara. Zavisi od volje i prava na izbor žena. To je tekovina drugog talasa feminizma i to ne smijemo izgubiti. Žena se okupljaju, jer shvataju da niko nije na njihovoj strani. Dosadašnju rascjepkanost na vise  nivoa,  polako prevazilaze, prevazilaze.  Uprkos svemu.