Deportacija Herceg Novi 14. jul 2022.
ANIMA i HRA

Logor Morinj, 14. jul 2022.

Ubistvo porodice Klapuh na mostu Obrad Cicmil, Plužine, 14. jul 2022.

Bukovica, Pljevlja, 14. jul 2022.

Kaluđerski laz, ubistvo izbjeglica sa Kosova
15. jul 2022.

Murino - ubistvo civila na mostu u Murinu u NATO agresiji
15. jul 2022.