Trenutno su u toku pripremne aktivnosti projekta „Razgovarajmo o…“ koji će se sastojati u organizovanju 16 javnih foruma, po četiri puta, u Tivtu, Baru, Bijelom Polju i Nikšiću gdje nam je plan otvoriti prostor za razgovor između aktivista/kinja političkih partija i civilnog društva, predstavnika/ca lokalnih institucija i građana i građanki o aktuelnim temama u ovim lokalnih zajednicama.
Stvaramo mjesto za razmjenu iskustava i znanja u lokalnim zajednicama!
Situacija u državi je takva da su onemogućeni i nepoželjni zajedništvo i dijalog a da građani i građanke nisu uključeni u procese odlučivanja na lokalnom i državnom nivou. Kako bi se izborili sa ovim pojavama, projekat će se fokusirati na izgradnji veza između različitih inicijativa na lokalnom nivou, na zagovaranju rodne ravnopravnosti kao i davanju prostora glasu građana i građanki kojim bi se uvažio njihov specifični društveni kontekst i politika svakodnevnice.
Dio projekta se odnosi na istraživanje promjene u stavovima muškaraca i žena po pitanju ženskih prava i rodne ravnopravnosti.
Zainteresovana javnost biće blagovremeno obaviještena o datumima održavanja foruma u izabranim gradovima.
Tim ANIME
Projekat "Razgovarajmo o...", koji realizuje NVO ANIMA podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.