Dana 8. 02. 2023. godine u 18 sati u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat organizujemo Forum Razgovarajmo o korupciji. Uvodničar će biti Džemal Perović, građanski aktivista iz Ulcinja.
 
NVO ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje iz Kotora, realizuje projekat „Razgovarajmo o...“ u kojem je planirana organizacija 16 Foruma u Tivtu, Bijelom Polju, Baru i Nikšiću na kojima će biti otvorene diskusije na različite teme od lokalnog značaja. Cilj je izgradnja veza između različitih aktera na lokalnom nivou, izgradnji moći zajednice, znanja koje proizilazi iz iskustva građana koje uvažava njihov glas i specifični društveni kontekst i politike svakodnevnice.
 
Forume će voditi građanski/e aktivisti/kinje prepoznati/e u ovim lokalnim sredinama. Prva 4 Foruma organizujemo u u Tivtu.
 
Pozivamo Vas da dođete i da zajedno stvaramo siguran prostor za razmjenu mišljenja i bolje razumijevanje društvenih pojava koje utiču na naše ponašanje i na naše živote.
Projekat Razgovarajmo o... podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

 

grey background two spotlights over words razgovarajmo o

NVO ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje iz Kotora, poziva Vas na konferenciju za medije dana 6. 2. 2023. godine u 11 sati u prostorijama Centra za građansko obrazovanje Podgorica (CGO) koja ima za cilj da javnost informiše o projektu „Razgovarajmo o...“.

Projektom je planirana organizacija 16 javnih tribina (Foruma) u Tivtu, Bijelom Polju, Baru i Nikšiću na kojima će biti otvorene diskusije na različite teme od lokalnog značaja sa fokusom na izgradnji veza između različitih inicijativa na lokalnom nivou, na zagovaranju rodne ravnopravnosti i na davanju prostora glasu građana i građanki kojim bi se uvažio njihov specifični društveni kontekst i politika svakodnevnice. Forume će voditi građanski/e aktivisti/kinje prepoznati/e u ovim lokalnim sredinama a prvi Forum će biti organizovan u Tivtu u februaru ove godine.

Uporedo sa organizacijom Foruma, projekat će pratiti i aktivnosti istraživanja na temu „Stanje ženskih ljudskih prava - kako to vide žene i muškarci“, čiji rezultati će biti upoređeni sa rezultatima istraživanja sprovedenog prije 17 godina na istu temu.

Učešće na konferenciji će uzeti organizacioni tim koji će realizovati Forume koji, radi posebnog karaktera projekta, ovom prilikom poziva sve zainteresovane da konferenciji doprinesu svojim komentarima i idejama.

Projekat Razgovarajmo o... podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Trenutno su u toku pripremne aktivnosti projekta „Razgovarajmo o…“ koji će se sastojati u organizovanju 16 javnih foruma, po četiri puta, u Tivtu, Baru, Bijelom Polju i Nikšiću gdje nam je plan otvoriti prostor za razgovor između aktivista/kinja političkih partija i civilnog društva, predstavnika/ca lokalnih institucija i građana i građanki o aktuelnim temama u ovim lokalnih zajednicama.
Stvaramo mjesto za razmjenu iskustava i znanja u lokalnim zajednicama!
Situacija u državi je takva da su onemogućeni i nepoželjni zajedništvo i dijalog a da građani i građanke nisu uključeni u procese odlučivanja na lokalnom i državnom nivou. Kako bi se izborili sa ovim pojavama, projekat će se fokusirati na izgradnji veza između različitih inicijativa na lokalnom nivou, na zagovaranju rodne ravnopravnosti kao i davanju prostora glasu građana i građanki kojim bi se uvažio njihov specifični društveni kontekst i politika svakodnevnice.
Dio projekta se odnosi na istraživanje promjene u stavovima muškaraca i žena po pitanju ženskih prava i rodne ravnopravnosti.
Zainteresovana javnost biće blagovremeno obaviještena o datumima održavanja foruma u izabranim gradovima.
Tim ANIME
Projekat "Razgovarajmo o...", koji realizuje NVO ANIMA podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Kotor, 4.10.2022.
Važno je da se na početku ovog pisma predstavimo:
Maruška Drašković, psihološkinja, psihoterapeutkinja;
 
Ljubomirka - Ljupka Kovačević, psihološkinja;
 
Verica Mirović, psihološkinja;
 
Ervina Dabižinović, psihološkinja, doktorka rodnih studija;
 
Julijana Cicović Maslovar, psihoterapeutkinja, doktorka razvojne psihologije.
Iza nas stoje godine obrazovanja o traumi, rada sa traumatiziranim i aktivizma. Stoje naši apeli i inicijative koje su ignorisane i napadane od strane onih koji su profitirali (zauzimali razne pozicije u zdravstvu i Vlasti) na bespomoćnosti i nesreći ljudi koji nisu mogli da kontrolišu ili nisu znali da se brane od nasilja.
Svi u Crnoj Gori znaju za tragediju na Cetinju 12. avgusta.
 
Kao grupa stručnjakinja koja je značajan dio svog profesionalnog rada a i života posvetila radu sa traumatiziranim osobama, ukazivanju na teške posledice potisnutih trauma na zajednicu, osjećale smo se prozvanim i odgovornim da ponudimo Program koji bi na sveobuhvatan način pokušao da ublaži posledice događaja na konkretne ljude, njihove porodice i Cetinje u cjelini. Zna se da u takvim slučajima u humanim zemljama postoje protokoli psihološke pomoći ugroženima (svim sudionicima – od pružaoca pomoći, do žrtava, njihovih porodica i porodice zločinca) kako bi se izbjegli ili makar umanjili simptomi posttraumatskog stanja i kako bi se zajednica u kojoj se zločin desio integrisala i zacijelila.
 
Htjele smo da se angažujemo. Kako smo članice nevladinih organizacija smatrale smo da nije primjereno da to bude projekat koji treba da nudimo donatorima već smo mislile da Vlada, Opština i Ministarstvo zdravlja treba da podrže naš program i stanu iza tragedijom obilježenih ljudi i daju šansu novom i drugačijem pristupu traumi i traumatizovanim ljudima. To što se desilo a i ono što se može desiti u budućnosti je u domenu odgovornosti navedenih institucija kao i podrška koju mogu pružiti.
 
Tok aktivnosti:
 
15 do 18. – Okupljamo se, dogovaramo korake prema odgvornima i pravimo nacrt programa. Svjesne smo da će se program aktivnosti mijenjati i prilagođavati potrebama ljudi na terenu.
 
19. avgusta – Telefonski tražimo prijem kod predsjednika Vlade i Gradonačelnika Cetinja.
 
22. avgusta u 12 sati – Prima nas zamjenik Gradonačelnika Cetinja, Miša Mudreša. Obavještavamo ga o našim namjerama. On nas o preduzetim mjerama (formiran tim od psihijatra I dva psihologa/škinje kojima se ugroženi javljaju). Objašnjavamo da takav pristup kod masovnog nasilja ne dovodi do adekvatne pomoći u zajednici. Obećava da će razgovarati sa Gradonačelnikom i da mu pošaljemo finasijsku konstrukciju.
23. avgusta - Poslale smo finanijsku skicu zamjeniku Gradonačelnika Cetinja (oko 10.000€ za period oko 6 mjeseci u kojem su planovi podrške za : direktne žrtve i njihove porodice, mještane koji nisu direktne žrtve ni njihove porodice; za porodice I pojedince u posebnom riziku – porodice i rodbina izvršioca; djecu ;pomagače – policiju i medicinsko osoblje). Istog dana šaljemo mejlom pismo Ministru zdravlja Dragoljubu Šćekiću i Predsjedniku Vlade Dritanu Abazoviću u kojem ih obaveštavamo o našem predlogu i tražimo sastanak.
25. avgusta – Vlada održala tematsku zatvorenu sjednicu o tragediji na Cetinju 12. Avgusta. Obavještavaju javnost da postoji tim stručnjaka i da su opredijelili 100.000€ za socijalnu podršku, treba da formiraju komisiju koja će da dijeli novac !
28. avgust – Zahtijevamo pismeni odgovor od zamjenika Gradonačelnika Cetinja.
 
29. avgust – Zovemo zamjenika Gradonačelnika koji obećava odgovor do kraja dana ali to nije uradio. U usmenom odgovoru obavijestio nas je da nema novca u budžetu, da treba da se raspiše tender i uputio nas je, kao NVO, da pišemo projekat Ministarstvu zdravlja!
 
8. septembra – Insistiramo na prijemu kod Ministarstva zdravlja i kod predsjednika Vlade. (predale pismeni zahtjev na Ahivi Ministarstva zdravlja i Kabinetu predsjednika Vlade).
 
16. septembra – Dobijamo odgovor Ministarstva zdravlja, formalno sa zaključkom -Ministarstvo zdravlja trenutno nema opredijeljena budzetska sredstva za navedene aktivnosti ali ćemo svakako razmotriti ukoliko se stvore uslovi u daljem radu.
 
Slušamo svakodnevno kako je važno da režimski ljudi obilaze razvijene zemlje da bi upoznavali funkcionisanje drugih sistema i godinama znamo da ništa od toga neće da implementiraju u Crnoj Gori. Godinama se govori o timovima za krizne intervencije i pomoć pomagačima ali novca za te svrhe nema. Uvijek ima novca u izobilju za partijske delegate ali nikako za zdravstvo i obrazovanje.Na kraju uvijek slijedi njihov zaključak da je mentalitet naroda sporan i da kod nas ne može biti napretka.
 
Želimo da crnogorska javnost zna da smo pokušale da sarađujemo sa sistemom, da znamo kako se pruža podrška u državama u kojima su ljudi važni, da smo bile spremne da pokušamo da uradimo više od čiste forme za žrtve dešavanja na Cetinju i ne samo pojedinačno, da smo bile svjesne da je to veliki izazov i uprkos toga htjele smo da damo šansu da se jedna tragedija ne završi novim tragedijama već iscjeljenjem zajednice. Nisu htjeli. To je jasan odnos metastazirane borbe za privilegije i vlast prema psihološkom razvoju i pomirenju onih od kojih zavise.

Maruška Drašković, psihološkinja, psihoterapeutkinja;

Ljubomirka- Ljupka Kovačević, psihološkinja;

Verica Mirović, psihološkinja;

Ervina Dabižinović, psihološkinja, doktorka rodnih studija;

Julijana Cicović Maslovar, psihoterapeutkinja, doktorka razvojne psihologije.