Niksic

U Nikšiću je 10.12.2015, održana konferencija " Nove ideje za stare objekte- iskustva i dob re prakse"u organizaciji NVO Expeditio iz Kotora i Opštine Nikšić.

Jedna od panelistkinja bila je i Ljupka Kovačević, aktivistkinja Anime koja je pričala o ideji i realizaciji Kuće slobodne misli u Kavču