PROTIV  NOVE MILITARIZACIJE, PROTIV VOJNOG ROKA

Svjesne da  kontekst našeg življenja značajno definišu i limitiraju političke elite često se damo zavesti pojavnim i   perfidnim igrama pozicije i opozicije naivno se nadajući  da će se konačno na političkom nivou donijeti odluke u interesu građanstva  i razvoja demokratije.   I dok pratimo riječi, značenja i najave  iza scene se svakog dana umjesto doprinosa demilitarizaciji društva sa traumama zbog „ratničke svijesti“ povećava  militarizacije. Skoro smo bile svjedokinje  okupiranja Parlamenta od strane naoružanog „obezbjeđenja „ pojedinih političara. Postala je uobičajena slika „pratnje“ zvaničnika koji se  plaše građana/ki. Na taj način se normalizuje zaštita “odabranih “  a ne postavlja se pitanje koliko su građani bezbijedni  I ugroženi.

Važimo za državu sa najvećim brojem policajac po glavi stanovnika u Evropi a sve vidljiviji su  klanovi i kontraklanovi koji prijete našoj bezbjednosti. Omogućavamo im to   ćutanjem i pristajanjem dok pratimo „dogovaranje“političkih elita.

 Novim planovima Vlade predviđa se ponovno uvođenje služenja vojnog roka   „dobrovoljno“ u dugoročnom planu razvoja odbrane 2016-2025. Vojni rok je u Crnoj Gori ukinut 2006 godine kada je obaćana   „nova politička vizija“ demilitarizacije, socijalne pravda i razvoja. Sada se vizija mijenja kroz  stvaranje   države  permanentnog nasilja  i  „radosnog vojevanja“. Dižu se krediti za naoružavanje  a naši vojnici više ne idu u mirovne misije već u borbene linije.   Ponestaje  „topovskog mesa“  na tržištu rata a osiromašeni ljudi u autoritarnim državama su  „idelana roba“ za to tržište. Dodatno zabrinjava formiranje specijalnih jedinica.

Protivimo se ovakvoj politici militarizacije, pozivamo sve da se suprostave ovakvim idejama. Svaki „vojni rok“  obučava muškarce i žene za ubijanje drugih i drugačijih koje takvima definiše autoritarno vođstvo nacionalno ili međunarodno.

Imamo iskustvo  nepotrebne patnje i razaranja  koje je učinila naša vojskai  ne smijemo dozvoliti da se to ponovi.

U srijedu  24. februara u 17h na Trgu od oružja organizujemo performans „Sačuvajmo mir – protiv militarizacije , protiv vojnog roka“  Bez demilitarizacije  nema mira u Crnoj Gori. Ovaj performans će, kao i prethodni, biti održan u sklopu akcija za mir koje Anima realizuje povodom aktuelne političke krize u zemlji, svake srijede, sve dok se kriza ne razriješi.

Tim Anime