Na 27. strani objavljen je tekst o jučerašnjem protestu ženskih organizacija u kome je navedeno pogrešno moje prezime i naziv NVO koje sam članica. Koleginica me podseća da treba da pošaljem demantij. Kad bi cilj Vijesti bilo informisanje onda vjerujem da se ne bi dogadjalo da se citiraju tako glupave izjave kao što je ta, navodno, moja. Kako su Vijesti nezavisne, u smislu što sadržaj ne zavisi od dobijenih informacija, ova izjava je verodostojno koliko i horoskop.

Demantij o pogrešno navedenom imenu NVO čija sam aktivistkinja sam napisala poštujući pre svega “Crnogorski ženski lobi”. Komentar na budalastu izjavu koja mi je prikačena sledi:

1. Eh, da je samo Marko Milošević 1991. a ne tek 1992. za rodjendan poželeo free –shop na madjarskoj granici i biznis cigaretama, Crna Gora bi sada bila samostalna! Neposvadjana.
  
2. Medjunarodnog dana posvećenog borbi protiv antifašizma i antisemitizma dočepala se vlast, i kao Midos što je sve svojim dodirom pretvarao u zlato, vlast je obeležavanje ovog dana pretvorila u totalitarnu propagandu.
  
3. Mislim da je gradjane najzad obasjao tračak sunca jer, »što je pokret slabiji, više će mu energije biti potrebno za puku propagandu«, kaže H.Arent, i koliko se sećam , po knjizi »Izvori totalitarizma«, treba još samo da prežive otvoreni teror. Nije to »samo«, i neće biti bezbolno, ali, nagoveštava kraj tretmana kojim su nas prvo naterali da se odreknemo savesti i postanemo lojlni ratu, da podmećemo noge i podkazujemo jedni druge da bi zadržali slabo plaćeno radno mesto, da švercujemo i da se švercujemo, da postanemo poltroni, da negujemo moto »ne mogu me tako malo platiti koliko ja mogu malo da radim«, da primamo mito, da ga dajemo, da sopstvenu savest smatramo otežavajućom karakternom crtom. U pomenutoj knjizi piše i »najoriginalniji organizacioni izum pokreta u doba pre dolaska na vlast je osnivanje frontovskih organizacija, odnosno razlikovanje članova partije od simpatizera« , te je vijest, da je petnaest NVO zajednički potpisalo izjavu kojom je upozorena EU da posreduje izmedju vlasti i opozicije takodje radosna ako »dolazak na vlast« izjednačimo sa onim poslednjim što još treba da prešivi ko preživi. Tako posle Pokreta za samostalnu Crnu Goru koji organizuje donatorske žurke na kojima novokomponovani biznismeni otkupljuju stare i buduće grehe novčaim prilozima, a koji neodoljivo podseća na tajnu policiju koja locira svako »sunjivo lice« , po principu »ko nije sa nama protiv nas je«, jer ima opštinske odbore mal' ne u svim opštinama i mesnim zajednicama. Pored ovog pokreta, formirana su mnoge elitna udruženja, od Dukljanske akademije pa do one grupe ingenioznih intelektualaca koji su promovisali ideju o nezavisnosti na Olimpu. Zanimljivo je da se stav potpisanih NVO-a poklapa sa stavom vlasti po pitanju hitnosti referenduma. Ovo navodi na pomisao da su potpisnice vladine nevladine organizacije, jer da su nevladine, bilo bi logično da vape za onim za čim vapi opozicija ili bi bilo logično da konntrolišu vlast. Ne može se baš reći da je one ne kontrolišu! One, i to baš neke od potpisnica, recimo, konstatuju da ima korupcije, da je policijska tortura postojeći problem, da je privatizacija krdja, da pravosudje nije nezavisno i tako još neke »sitnice«! Ali, kako je NVO, bar za sada, bez batine u ruci , savjest i samopoštovanje gradjana transformisani u bezrezrvnu odanost a politički život smrvljeni , jer je opozicija samo rekvizit neophodan za stvaranje veštačkog stanja sličnog gradjanskom ratu, onda sve te uočene »sitnice« nemaju koga da uznemire niti imaju »pravno dejstvo«.
  
4. Dakle, čitav NVO sektor bio bi sveden je na »trla baba lan« po učinku kad bi ga zanemarili i kao fiksatora fiktivne demokratije. NV sektor, fiksator fiktivne demokratije, falsifikuje civilni imidž crnogorskog društva. Da ovo nije fatamorgana fanatičnog antiseparacioniste govori inicijativa, druge jedne mreže vladinih NV organizacija Crne Gore koje se bave prevencijom nasilja i uspostavljanjem medjusobnog povjerenja. Ta Mreža, instalirala je sto i improvizovala prikuplanje potpisa za Deklaraciju o toleranciji i suživotu u 9 tačaka, a deveta tačka »Skupština ohrabruje trajne manifestacije posvećene toleranciji i suživotu ..« asocira na deveti krug Danteovog Pakla, gde se u loncu, pod nogama Lucifera, krčkaju izdajnici domovine.
  
5. Moram priznati da me je zahtev petnaest NV potpisnica kojim traže (čuj, trže!) od EU »da sve programe pomoći namenjene nevladinim organizacijama raspodjeljuje direktno, bez državnih organa...« zbunio. Da li se time opravdavaju što potpisaše tu izjavu podsećajući nas na onu o prilagodljavanju »Veži konja gde ti gazda kaže«? Ili je to, kao u onom vulgarnom vicu o »zakletom« heteroseksualcu koji tvrdi da se nikad, ali nikad i ni po koju cenu ne bi upustio u homoseksualne odnose, sve dok ponuda ne dostigne astronomsku cifru kada sagovornik heteroseksualca zaključi, da je evidentno da ima mnogo »pedera« ali da nema para! Ha! Nedavno je Vlada pododelila sredstva NVO-ima. Možda je bilo dosta para?
  
6. Zašto bi otkrivle svoj identitet, te vladine nevladine organizacije? Zašto se ne drže kao opozicija? Ona je lepo digla nos, ona nit' luk jela nit' luk mirisala! Koji Milošević, koji rat, koje koalicije, koje pripadanje istoj političkoj partiji, koji zajednički interes? Nju sa pozicijom veže jedino isti stil odevanja, zaboravnost, nikad čuli za lustaciju, način zarade i nastojanje da se spreči da normalizacija dospe do tačke na kojoj može da se razvije nov način života.

Jugana Marjanović