Ovaj susret je prostor zajedničkog promišljanja o pitanjima koja nas zaokupljaju; zamišljen je kao uzajamno informisanje i razmjena, kritička refleksija, postavljanje pitanja, izazova sa kojima se suočavamo – lokalno i regionalno, ali i globalno. Diskusioni kružok je njegovanje različitih stavova i percepcija, uvažavanje različitih glasova i uvida akterki i aktera aktuelnih društvenih procesa. Ovaj događaj organizuju: ’Anima’ iz Kotora i Žene u crnom iz Beograda. Diskusioni kružok održan je u Kući slobodne misli u Kavču 25. oktobra 2020

ANIMA Centar za žensko i mirovno  obrazovanje  u srijedu  26. avgusta  u 10 sati na Trgu od oružja održava  osmi  performans „Sačuvajmo mir“.

Kao i prethodinim performansima skrećemo pažnju javnosti na aktuelnu društveno političku situaciju u susret izborima, na pojave koje ugrožavaju mir i na neophodnost promjena koje će garantovati poštovanje ljudskih prava i razvoj mira.

Približava se dan izbora a u društvu se stvara atmosfera tjeskobe zbog kampanja političkih partija koje su sve negativnije, okrenute uglavnom prošlosti, potenciraju ratničku retoriku o ugroženosti države i nacije. Programi koje partije iznose su uglavnom stereotipni, slični, ideološki i strateški konfuzni i nedorečeni. Upotreba  državnih resursa u kampanji i zloupotreba predsjednika države od strane partija na vlasti su zapanjujući. Korišćenje represije zbog opasnosti od korone i zloupotreba vjerskih osjećanja odvlači pažnju građanstva  od očuvanja zdravlja i priprema ih na „odbranu rezultata izbora“. Sve je manja nada da će izbori koji se inače dešavaju u nedemokratskim uslovima dovesti do demokratskog rješenja. Bez obzira na sve pohare najvažnije je sačuvati mir.

Apelujemo na državne organe da ne dozvole da ih instrumentalizuju protiv građanki i građana i da ostane dosledno u uvjerenju da mir nema cijenu.

 

 

ANIMA Centar za žensko i mirovno  obrazovanje  u srijedu (19. avgusta ) u 10 sati na Trgu od oružja održava  sedmi performans „Sačuvajmo mir“.

Kao i prethodinim performansima skreće pažnju javnosti na aktuelnu društveno političku situaciju u susret izborima, na pojave koje ugrožavaju mir i na neophodnost promjena koje će garantovati poštovanje ljudskih prava i razvoj mira.

Kako odmiče kampanja sve je vidljivije da ljudska prava žena i politike svakodnevnog života neće biti u fokusu. Politička scena preplavljena je  tzv. važnim temama među kojima nema izjašnjavanja o poziciji žena i koracima koji će se preduzeti da se temelji patrijarhalne organizacije porodice, poslušnost muškom autoritetu uzdrmaju što je jedan od osnovnih koraka ka izgradnji demokratskog i emancipovanog društva. Povećava se stepen nasilja prema ženama koje drugačije misle i prema aktivistkinjama za ženska ljudska prava. Ćuti se pred spremnošću žene da žrtvuje život za pravo na dostojanstvo i uvažavanje. 

Nema pomirenja, pravde ni mira bez rodne ravnopravnosti .

Ove srijede u javnom prostoru podržaćemo napore svih onih koji se bore da muškarci i žene imaju isti status u društvu, u politici, u crkvi  i na ulici.