U Opštini Kotor, u mjestu Morinj, od 3. oktobra 1991. godine do 18. avgusta 1992. godine,[1] JNA je organizovala Centar za prihvat zarobljenika iz Hrvatske, poznat kao „logor Morinj“, u kojem su u nečovječnim uslovima bile zatvorene 292 osobe iz Dubrovačke regije.[2]

U sudskom procesu koji je započet 2007. godine, a pravosnažno okončan 2013. godine, četiri pripadnika JNA su osuđeni zbog izvršenja krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika (čl. 144 KZ SRJ) prema zatvorenicima u tom logoru.[3] Osim krivičnog postupka, sudovi Crne Gore su u parničnim postupcima donijeli i 154 odluke kojima je dosuđena naknada nematerijalne štete žrtvama.

Na tridesetogodišnjicu navedenog zločina ANIMA Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za građansko obrzovanje (CGO) uputile su Inicijativu za podizanje spomen obilježja na mjestu logora Morinj, Predsjedniku, Predsjednici Skupštine i Sekretarki Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti  Opštine Kotor od kojih tražimo da opštinske vlasti razmotre ovu inicijativu u skladu sa stavom Vlade da će žrtve biti uvažene.

 

Inicijativu za podizanje spomen obilježja zatvorenicima logora Morinj, podnosimo s ciljem odavanja počasti svima koji su u ovom logoru u Crnoj Gori bili zlostavljani, ali i sa težnjom da se i na taj način spriječi ponavljanje takvih zločina.

 

 ANIMA će 3. oktobra 2021 godine, na Trgu od oružja u 10 sati sprovesti akciju 30 godina logora Morinj-PAMTIMO.

 

Tim ANIME

 

[1] Proces suočavanja sa Prošlošću u Crnoj Gori - slučaj “Morinj” – Centar za građansko obrazovanje, Podgorica, 2014, dostupno na: http://media.cgo-cce.org/2014/12/cgo-cce-proces-suocavanja-sa-prosloscu-u-cg-slucaj-morinj.pdf

[2] Saopštenje povodom 26. godine od formiranja Logora Morinj, NVO ANIMA, dostupno na: http://www.animakotor.org/index.php/novosti/587-2017-saopstenje-logor-morinj

[3] Presuda Apelacionog suda Kž – S br. 44/13 od 27.2.2014, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Podgorici Ks.br.19/12 od 31.7.2013.

CGO, HRA I ANIMA: VJERONAUKU OSTAVITI VAN JAVNIH ŠKOLA,

GRAĐANSKO OBRAZOVANJE DA BUDE OBAVEZAN PREDMET

 

 

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) se snažno protive prijedlogu uvođenja vjerske nastave u zvaničan obrazovni sistem i predlažu da Građansko obrazovanje postane obavezni predmet u osnovnim i srednjim školama. Pozivamo Vladu, na čelu sa premijerom Zdravkom Krivokapićem, da se posvete unaprjeđenju postojećeg obrazovnog sistema na osnovu naučnog metoda i građanskih vrijednosti, koje su propisane Ustavom, i koje su zajedničke svim ljudima i djeci u Crnoj Gori.

 

CGO je reagovao po objavljivanju u medijima nezvaničnog teksta Temeljnog ugovora između Vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve (SPC), u kojem je navedeno da će pravoslavna vjerska nastava u javnim školama biti regulisana posebnim ugovorom između ovih. Uslijedila je i izjava mitropolita SPC Joanikija da će njegova obaveza i obaveza crkve biti da se zalažu za uvođenje vjeronauke u škole.

 

Smatramo da bi uvođenje vjeronauke u javne škole bilo pogrešno iz više razloga.

 

Prvo, ova ideja je suprotna građanskom konceptu države Crne Gore. Ustav propisuje da su vjerske zajednice odvojene od države. Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju propisuje svjetovni karakter javnih ustanova i ustanova kojima je dodijeljena koncesija za izvođenje javnog obrazovnog programa i zabranjuje religijsko djelovanje u školama, koje nisu licencirane kao srednje vjerske škole. Vjeronauka narušava sekularni karakter obrazovanja i doprinosi razgrađivanju građanskog koncepta, koji je jedini okvir u kojem crnogorsko multietničko i multikonfesionalno društvo može da funkcioniše. Obrazovanje je javno dobro, javni prostor koji pripada svima, bez obzira na vjerske razlike. Javno obrazovanje mora ostati svjetovnog karaktera, kako to i uređuje važeći zakon.

 

Drugo, u Crnoj Gori su evidentirane 32 vjerske zajednice i država je po Ustavu dužna da ravnopravno tretira sve njih i njihove vjernike, kao i one koji nisu vjernici. Umjesto da svaka vjerska zajednica dobije pravo da sprovodi vjersku nastavu u državnoj školi, država treba da obezbijedi da sva djeca upoznaju realnost, da se obavijeste da u Crnoj Gori žive ljudi i djeca koji imaju različita religiozna vjerovanja, kao i oni koji ih nemaju, i da svi imaju podjednako pravo da tako razmišljaju. Van škole, u slobodno vrijeme, svako može da pohađa posebnu vjersku obuku, kao i do sada. Građansko vaspitanje uči da se prepoznaju prava svih na slobodu misli i vjeroispovjesti, da se stekne kultura osnovnog poznavanja različitih religija, koja u srednjoj školi može da se dopuni u okviru izbornog predmeta Istorija religije.

 

Treće, uvođenje vjeronauke bi neminovno povećalo podjele među djecom, prvenstveno podjelu na vjernike, koji bi pohađali vjeronauku, i građane, koji bi birali Građansko obrazovanje ili druge izborne predmete, iako je u državi u kojoj su svi prvo i osnovno građani takva podjela bespredmetna. U kontekstu u kojem je Crna Gora već opterećena dubokim nacionalnim, političkim i vjerskim podjelama, uz aktivan sukob između SPC i Crnogorske pravoslavne crkve (CPC), uvođenje vjeronauke u škole bi izvjesno potenciralo konfesionalne podjele, a društvo izložilo riziku da umjesto generacija tolerantnih na vjerske razlike, iz obrazovnog sistema izlaze ljudi koji će podjele na kojima su vaspitavani nastaviti da produbljuju kada stasaju za donošenje političkih odluka. Crnogorskom društvu treba više znanja o religijama drugih i više tolerancije prema različitosti. Djeca, koja vjeruju u različita božanstva i ona koja u njih ne vjeruju, treba da nauče da žive jedna sa drugima, a ne samo jedna pored drugih, treba da poštuju različita vjerovanja, čemu ih uči Građansko obrazovanje, a ne vjerska nastava, koja je sama po sebi isključiva.

 

Četvrto, za razvoj Crne Gore kao demokratske države mnogo je korisnija investicija u obavezno građansko obrazovanje, koje buduće glasače i političare uči njihovim pravima, koje ih uči kako država funkcioniše i šta i na koji način da zahtijevaju od državnih institucija i političkih predstavnika da bi bolje živjeli. Za budućnost države je važnije da se Građanskom obrazovanju vrati status obaveznog predmeta u osnovnim školama, koji je 2017. godine degradirao raniji ministar b, i da se obavezan status tog predmeta uspostavi i u srednjim školama.

 

Istraživanja stavova mladih ukazuju na zabrinjavajuće nizak nivo njihove političke i građanske kulture. Mladi prave izrazit otklon od politike i političkog djelovanja, nemaju povjerenja u demokratske institucije, u velikom su broju homofobni, opterećeni etničkom distancom, posebno prema Romima i Egipćanima i skloni autoritarnim stavovima i vrijednostima. Više od 70% mladih nikada nije učestvovalo u nekoj volonterskoj akciji. Sve više se radikalizuju i zloupotrebljavaju u cilju političkih obračuna, sve češće su vinovnici nasilja u tim sukobljavanjima. Nasuprot tome, Građansko obrazovanje djecu uči vještinama komunikacije i mirnog rješavanja konflikata, razumijevanja ljudskih prava i preuzimanja odgovornosti za njihovu zaštitu, unapređenju razumijevanja i vlastite kulture, kao i kultura drugih.

 

Konačno, za razliku od vjerske nastave, koja propagira dogmu, građansko obrazovanje jača kritičko razmišljanje, koje je društvu neophodno da bi kroz nova otkrića išlo naprijed. Obrazovni sistem Crne Gore komparativno posmatrano nije dovoljno dobar, pa je tim veća obaveza nove vlasti da ga razvija podsticanjem kritičkog mišljenja zasnovanog na naučnom metodu. Očekujemo od vlasti da se posvete stvaranju kvalitetnog obrazovnog sistema baziranog na ljudskim pravima propisanim Ustavom, koji će djecu učiti da žive u miru i saradnji i sa onima koji ne djele njihova vjerovanja.

 

  1. april 1945 godine oslobođeno je Sarajevo od okupatora. 47 godina kasnije 6. aprila 1992, Sarajevo je napadnuto od strane JNA pod komandom rukovodstva Srbije i Crne Gore uz podršku značajnog dijela stanovništva tih država. Počinje rat u Bosni i Hercegovini i opsada grada u narednih 1425 dana. U najdužoj opsadi jedne prestonice od Drugog svetskog rata, život je izgubilo 14.011 hiljada žrtava. Ubijeno je 1601 dijete, ranjeno više od 50.000 građana. 17 000 izbjeglica iselilo je iz jednog u drugi dio grada. Prema procjeni više od 480.000 projektila ispaljeno je na grad. U ratu u Bosni ubijeno je preko 97.000 ljudi, 2.2 miliona građana je moralo da napusti svoje domove, 20.000 hiljada žena je silovano, većim dijelom Bošnjakinje.

 

29 godina nakon opsade Sarajeva istina o ratu u Bosni nije jedinstvena. Proces suočavanja sa  zločinima iz ovog rata i utvrđivanje krivice i odgovornosti ideologa, komande i odgovornosti, izuzev sudskih  odluka Međunarodnog suda u Hagu i nedostatnih sudskih procesa u lokalnim sudovima skoro da nije ni započet. Politička i moralna odgovornost aktuelnih vlastodržaca je maskirana konstrukcijama poželjnije prošlosti i stalnim podrgrijavanjem nacionalnih podjela.

  1. godina nakon opsade Sarajeva, Crna Gora je moralno i ekonomski razoreno društvo. Učestvovanje u ratovima devedesetih bez sprovedene tranzicione pravde i suočavanja daje rezultate u nacionalnim i vjerskim tenzijama na “stalnoj ivici građanskog rata”. Smjena dugogodišnje političke elite nije dovela do pomaka na planu prihvatanja odgovornosti i uvažavanja žrtava. Ideje revizionizma zločinačke prošlosti i relativizacije učinjenih zločina su još prisutnije i zlokobnije.

 

Na današnji dan 29.godina nakon opsade Sarajeva, ono što se desilo u naše ime nas obavezuje da se sjećamo, da tražimo pravdu za žrtve kao i odgovornost inspiratora i organizatora a ne samo neposrednih izvršioca. Osim uvažavanja patnje i moralne obnove ovo je neophodno i  da bi se sačuvao mir u Crnoj Gori.

 

  STOP NEGIRANJU I RELATIVIZCIJI ZLOČINA; STOP  REVIZIONIZMU;

TRANZICIONA PRAVDA  ZA RATOVE DEVEDESETIH MORA BITI PRIORITETNA

Povodom Međunarodnog dana žena ANIMA Centar za žensko i mirovno obrazovanje iz Kotora 8. marta 2021. organizuje performans Vjeru u svoja četiri zida na Trgu od oružja, sa početkom u 12 sati. Performans će biti održan u sklopu XII Osmomartovske konferencije, događaja kojeg u kontinuitetu organizujemo od 2009. godine. Tim povodom izdajemo sledeće saopštenje :

 

Kao dugogodišnje feminističke i mirovne aktivistkinje zabrinute smo zbog katastrofalne situacije u društvu izazvane ne samo pandemijom kovid 19, koja dodatno usložnjava sve sfere života, već i neodgovornim ponašanjem donosioca odluka koje su od vitalnog interesa za zdravlje ljudi i njihovu sigurnost. U političkoj realnosti sve je prisutnije uključivanje i djelovanje vjerskih zajednica kao relevantnih političkih subjekata što povećava tenzije u društvu i pomijera fokus sa životnih pitanja i problema koje je nova Vlada dobila mandat da riješi, a ne da produbljuje.  Decenijama akumulirana frustracija i agresija pojačava se i usmjerava na grupe koje nemaju moć, prije svega na manjine uključujući i žene.

Umjesto ozbiljnog razmatranja uvođenja seksualnog i rodnog  obrazovanja u naš školski sistem, najavljuje se uvođenje vjerskog obrazovanja. Sekularni karakter države i društva time postaje sve upitniji. Ustav međutim i dalje propisuje da je Crna Gora sekularna država u kojoj je crkva odvojena od države. Sekularizam je uslov razvoja demokratskog, modernog društva zasnovanog na poštovanju ljudskih prava i ravnopravnosti i njegovo očuvanje smatramo svojom dužnošću.

Sve češće, intenzivnije i brutalnije nasilje nad ženama koje javno djeluju više nije samo izraz mizoginije i diskriminacije žena, već i njihove notorne instrumentalizacije sa ciljem izazivanja i poniženja političkih, vjerskih i nacionalnih protivnika. Glasovi kojima se afirmišu tradicionalne vrijednosti izraz su sve očitijeg vjerskog findamentalizma i upućuju na mogućnost ograničavanja i oduzimanja prava i sloboda ženama i manjinama. Posledice divljanja ostrašćenih podjela mogu biti pogubne, što pokazuje i tortura nad LGBT aktivistom u Podgorici. Crna Gora od tog dana ne živi u miru. Mir nije samo odsustvo rata i ratnog nasilja, već i odsustvo straha od njih.

                Pozivamo sve političke aktere da, ako već nije kasno, naprave neophodni “zaokret“ od nacionalističkih i klerikalnih poteza i da zapaljivu retoriku zamijene odgovornošću, kako prema vlastitim predizbornim obećanjima, tako i prema izuzetno složenoj situaciji u kojoj se kao društvo nalazimo, kako bismo održali mir u ovoj zemlji.

Aktiviskinje ANIME