Pljevlja 2 Pljelvlja 1Feministička škola 2016 realizovana je  kroz dva dvodnevna seminara u prostorijama NVO Bona Fide u Pljevljima (organizatorka Sabina Talović). Predavanja/radionice su realizovane  30.09 i  1.10 2016 i  13 i 14. 10 2016 Prisustvovalo je po 14 učesnica. Teme predavanja/radionica su bile definisne unaprijed i predavačice su bila aktivistkinje Anime: 

30.09. realizovana su predavanja radionice : Žene kao subjekr feminizma    i  Rod patrijarhat, građanstvo - predavačica Paula Petričević

1.10.realizovana su predavanja/radionice : Istorija ženskog pokreta i ideje feminizma, Politika identiteta i politika razlike , Ženska ljudska prava – koncept i pregled najznačajnijih međunarodnih i domaćih dokumenata i instrumenata - predavčica Ervina Dabižinović

13.10. realizovana su predavanja/radionia :  Aktivizam žena u Crnoj Gori – istorijat, metode , sadašnja situacija i promjene- predavačica Ljupka Kovačević

14.10. realizovana su predavanja/radionica  : Politike pripadanja   ( rod, nacija, vjera ) i politička participacija, Ženski mirovni aktivizam – tranziciona pravda , etika brige i odgovornost - predavačica Ljupka Kovačević

 Učesnice škole su pozitivo su izuuzetno pozitivno ocijenile školu, aktivno sudjelovale, otvorile mnoga pitanja koja se njih tiču i iskazale potrebu za nastavkom ovakvih seminara.