ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje u sklopu  projekta Pamtiš Pitaš Uznemiravaš  a povodom 17 oktobra,  Dana protiv siromaštva organizuje:  

Preformans NE SIROMAŠTVU-POBUNI SE, na Trgu Republike u Podgorici u 12 sati.Stajaćemo sat vremena ćuteći i na taj način iskazati protest protiv politike koja je dovela do osiromašenja ljudi i ne čini ozbiljne napore da se ta situacija promijeni . U akciji  učestvuju žene iz Bijelog Polja, Nikšića, Kotora, Herceg Novoga, Podgorice, Cetinja, Bara,  saradnice  ANIME I ŽNVO Crne Gore

Tribinu Rodni aspekt ekonomskog nasilja  u multimedijalnoj sali KIC-Budo Tomović u 18 sati. Na tribini ćemo se upoznati sa uzrocima kontinuiranog ekonomskog nasilja i kako se to odražava na živote žena kao i sa otporom žena takvim politikama Na tribini će govoriti:  Senka Rastoder, predsjednica sindikalne  organizacije u Savezu Sindikata i  Vanja Ćalović, koordinatorka MANS-a.  

Anima  godinama upozorava  na siromaštvo žena, na ekonomsko nasilje nad ženama   i nezaposlenost žena. Mislimo  da institucije sistema ne rade u interesu smanjenja siromaštva i da ne postoji politička volja da se stanje promijeni i pokrenu  procesi stvarnog razvoja i demokartizacije  Crne Gore.  

Pozivamo sve da nam se pridruže tog dana.

Aktivistkinje ANIME

" Ovaj projekat finansira EU posredstvom Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Građanskih inicijativa (GI).  Iznijeti stavovi su mišljenja Anime i ne predstavljaju nužno stavove Evropske unije."