ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje sa partnerskim organizacijama iz Pljevalja, Bijelog Polja, Nikšića, Podgorice i Bara povodom Kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama organizuje tribine „Rod i nacija“, u periodu trajanja kampanje 25.11 – 10.12.2013, sa ciljem da:

$1-       Pokrene razgovor o nasilju nad ženama uzrokovanim etničkim tenzijama  

$1-       Informiše o vezi između roda i nacije

$1-       Informiše o inicijativi za formiranje Ženskog suda na prostoru SFRJ

$1-       Razvija  povjerenje i solidarnost među ženama unutar Crne Gore

Istim povodom Anima i žene uključene u aktivnosti na Ženskom sudu organizuju performans “Imam pravo da se osjećam sigurno” 7.12.2013 u 12.00 sati  na Trgu od oružja u Kotoru.

Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama počinje Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama (25.11.) i završava Međunarodnim danom ljudskih prava (10.12.) 25.11.proglašen je Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nadženama na prvom sastanku feministkinja Latinske Amerike i Kariba održanom u Bogoti 1981. na kom su žene govorile o porodičnom nasilju, silovanjima i seksualnom zlostavljanju, te nasilju koje žene trpe pod režimima, uključujući torturu i nasilje nad političkim zatvorenicama. Ovaj datum odabran je kao dan sjećanja na sestre Mirabel (Patriu, Minervu i Mariu Teresu) koje je brutalno ubio diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj republici 1960. Ujedinjene Nacije su 1999. rezolucijom 54/134 službeno potvrdile ovaj datum kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. 

Ženski sud za prostor SFRJ se organizuje sa namjerom da osvijetli kontinuitet nasilja nad ženama i u miru i u ratu, učini vidljivim nasilje nad ženama, da glas individualnim iskustvima žena i omogući uključivanje ženskog iskustva u javnu memoriju, prizna patnju žrtvama, objasni kontekst u kojem se nasilje nad ženama događa (socijalni, ekonomski, kulturni, politički i porodični), zadovolji potrebe koje institucionalna pravda ne zadovoljava, osnaži žene i stvori mreže lokalne, regionalne i međunarodne solidarnosti kako bi se spriječili budući zločini i uspostavio trajni mir za buduće generacije.

POZIVAMO SVE ZAINTERESOVANE DA OJAČAJU NAŠE NAPORE I PROŠIRE RAZUMIJEVANJE NASILJA NAD ŽENAMA U RATU I MIRU.

 ANIMA

Reagovanja tokom 2013.godine

  • DPS PROFESIJA - januar 2013
  • PSIHIJATRIJA U SLUZBI POLITIKE - januar 2013
  • PRIMJENA DISKRIMINACIJE NA OSNOVU POLA U ŠKOLAMA-

- februar 2013

  • LEGALIZACIJI PROSTITUCIJE -februar 2013
  • SKUPŠTINI OPŠTINE KOTOR  - maj 2013
  • ORGANIZATORIMA KONFERENCIJE  „RIJEČ, SLIKA, NEPRIJATELJ“- Decembar 2013

TOME KAŽEMO NE

9.novembar - Dan borbe protiv fašizma i antisemitizma  obilježava se u čast sjećanja na Kristalnu noć  1938.g kada se  širom Njemačke  desio progon jevrejskih građana i građanki, više od  90 Јеvrеја је ubijeno  а око 30000 је deportovano u koncentracione logore što je praktično bila najava Holokausta - da se više ne ponovi ! Širom svijeta se obilježava ovaj datum.  

Sjećanje na žrtve i antifašističke vrijednosti  obavezuju nas da skrenemo pažnju na zabrinjavajuće pojave u Crnoj Gori koje sve više poprimaju fašisoidno lice.  

- negiranje ratnih zločina, izostanak kazne za zlodjela koja su vršena u naše ime, izostanak lustracije, falsifikovanje činjenica, izostanak tranzicione pravde i kulture sjećanja  - Tome kažemo NE !

-država konstantno toleriše i dozira vjersko obilježavanje teritorija. Sekularna država  instrumentalzuje vjerska i nacionalna osjećanja kako bi držali ljude u izolovanosti i strahu od mogućih sukoba – Tome kažemo NE !

-država projektuje nerazvoj, siromaštvo i neznanje kako bi enormno bogati držali u pokornosti ogromnu većinu ljudi – Tome kažemo NE

-  žene su deprivirane u svojim pravima i ne dozvoljava im se da participiraju u politici i odlučivanju, tehničkim pitanjima se zaokupljuje pažnja javnosti a ne suštinskim pitanjima demokratije - Tome kažemo NE !

U čast ovog dana 9. Novembra u 12 sati na Trgu od oružja u Kotoru  aktivistkinje Anime i žene uključene u Inicijativu Ženkskog sud održaće performans TOME KAŽEMO NE !

ANIMA