Dana 22. 09. 2004. godine, na prvoj strani dnevnih novina  «Dan«  osvanula  je naslovnica »Crnogorke abortiraju kćerke». Onaj koji je želio da sazna više, osim ovog da Crnogorke abortirajku ćerke, mogao je da pročita na 10. strani u rubrici «Povodi», da je «moral u posrnuću - genetsko utvrđivanje pola radi eliminacije ženskog ploda, uz potenciranu naslovnicu, «Crnogorke namjerno abortiraju kćerke«,  a u prilično nejasnom i kofuznom tekstu,  informaciju o tome kako se neke žene u Crnoj Gori odlučuju za namjeran prekid trudnoće kada se obavijeste o polu  ploda.

Jesenjin, Majakovski, Miljković i sl. pisci su izvršili samoubistvo i bili  opterećeni melanholijom i depresijom svog vijeka. Hemingveja i Bukovskog je ubio alkohol, i ne  samo njih. Dostojevski,  za mnoge najveći pisac dvadesetog vijeka  imao je  dijagnozu. Svi su bili genijalci, ali nikad niko nije razmatrao njihove dijagnoze i njihove odluke o životu i smrti. Njihovo «privatno ludilo« nije ni uljepšalo niti umanjilo njihov talenat. Zato se stereotipno i senzacionalistički,

daliborkaU sklopu programa Ženskih studija »Ljetnje radionice u Kotoru«, održana je radionica - predavanje na temu  »Nasilje nad ženama – pravna regulativa«. Voditeljica radionice  je bila Daliborka Knežević, pravna savjetnica Centra za pravnu pomoć u Podgorici.