5.februar 2014

autorka: Ervina Dabižinović

Jelisava Kalezić mi je ispričala odličnu priču u tekstu “Prepoznavanje gradskosti”, o tome što smo nekada znali i bili, ali i o tome ko smo danas i gdje idemo. Zloupotrijebiću njen tekst da bih saopštila nešto što ja čitam iz njenog teksta, a tiče se grada koji od devedesetih diskontinuitetom sa svojom prošlošću žalosno zagovara jednu drugu opciju koja ne upućuje na pominjanu gradskost.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u decembru dodijelio Animi nagradu za zalaganje za ženska prava i građanski aktivizam. 1. februara Anima je organizovala proslavu za prijateljice i prijatelje .  Razgovaralo se na temu " Sloboda je uvijek i isključivo sloboda za one koji misle drugačije" (citat Roze Luksenburg). Razgovor je vodila Paula Petričevič.

Zabavno je bilo na koktelu i žurci nakon zvaničnog dijela.

Nastavljaju se pripreme  ŽENSKOG SUDA – FEMINISTIČKI PRISTUP PRAVDI za države bivše Jugoslavije

U periodu od 24. do 26.januar 2014 u Lipiku (Hrtvatska) je održan drugi sastanak sa potencijalnim svjedokinjama u organizaciji Centra za ženske studije Zagreb. Bile su prisutne svjedokinje iz svih država, osim Kosova, i članice Organizacionog odbora.

21.januara održan je sastanak Kreativnog odbora u Kući slbodne misli na kojemu se govorilo o rezultatima prošle godine, sadašnjoj situaciji Anime i predstojećim aktivnostima.