DSC00164SAOPŠTENJE 

Povodom  Dana nezavisnosti, u okviru inicijative za Ženski sud feministicki pristup  pravdi, 22. i 23. maja 2014.obićićemo mjesta zločina koji su se desili tokom  ratova devedesetih: Morinj (logor za hrvatske zarobljenike 1991/2), Herceg Novi (mjesto sa najvećim brojem  deportovanih muslimana koji su ubijeni u BiH 1992), Bukovicu (mjesto  etničkog čišćenja muslimana1992/3), Kaludjerski laz (mjesto  gdje je od pripadnika Vojske Jugoslavije ubijeno šest civila albanske nacionalnosti a koje personifikuje još šesnest ubjenih albanskih civila u vremenu od aprila do juna  1999. g. koji su izbjegli sa Kosova 1999), i Murinu ( mjesto stradanja šest civila medju kojima troje djece, od NATO bombardovanja).

fotografija 6.daah26. april a u 20. sati    u  Centru  za kulturu Kotor  izvedena je  «Prisusto odsustvo»  DAH Teatra iz Beograda.

Predstava  je  realzovana u organizaciji Anime  i podržana  od strane Mediteran Fonda za žene. Cilj je da se da  doprinos borbi žena za tranzicionu pravdu na prostrorima bivše Jugoslavije i pruži  podrška Ženskom  sudu -  feministički pristup pravdi koji treba da se realizuje naredne godine u Sarajevu.

Anima ovim akvitnostima šalje poruku da neće zaboraviti zločine učinjene u naše ime, da će insistirati na kažnjivosti zločina i na pravdi za žrtve. Na ovaj način se otvara mogućnost saradnje sa alternativnim umjetničkim inicijativama iz Crne Gore.

 

 

8 mart 2014Performans  95 GODINA - NEĆEMO ODUSTATI

VI.KONFERENCIJA MARGINALIZOVNIH ŽENA

„95 godina - Nećemo odustati!“

Kotor, hotel Montecristo

7 - 8. mart 2014

Z(znanje)
A(akcija)
N(nenasilje)
O(odgovornost)
S(saolidarnost)
S(sloboda )

ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje zahvaljujući podršci Kvinne till Kvinne organizuje VI. konferenciju žena povodom 8. marta sa ciljem da: