autorka: Paula Petričević

Devedesete se, u svom porno-šik sjaju, vraćaju na regionalnu scenu. Vraća se sve ono što smo učinili i što smo propustili da učinimo, sa čim se nismo suočili i obračunali, za šta nismo preuzeli odgovornost, što smo gurnuli pod tepih ili prekrečili drugačijim piturama koje sve jednako smrde – po farsi

 

ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje sa partnerskim organizacijama iz Pljevalja, Bijelog Polja, Nikšića, Podgorice i Bara povodom Kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama organizuje tribine „Rod i nacija“, u periodu trajanja kampanje 25.11 – 10.12.2013, sa ciljem da:

$1-       Pokrene razgovor o nasilju nad ženama uzrokovanim etničkim tenzijama  

$1-       Informiše o vezi između roda i nacije

$1-       Informiše o inicijativi za formiranje Ženskog suda na prostoru SFRJ

$1-       Razvija  povjerenje i solidarnost među ženama unutar Crne Gore

Istim povodom Anima i žene uključene u aktivnosti na Ženskom sudu organizuju performans “Imam pravo da se osjećam sigurno” 7.12.2013 u 12.00 sati  na Trgu od oružja u Kotoru.

Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama počinje Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama (25.11.) i završava Međunarodnim danom ljudskih prava (10.12.) 25.11.proglašen je Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nadženama na prvom sastanku feministkinja Latinske Amerike i Kariba održanom u Bogoti 1981. na kom su žene govorile o porodičnom nasilju, silovanjima i seksualnom zlostavljanju, te nasilju koje žene trpe pod režimima, uključujući torturu i nasilje nad političkim zatvorenicama. Ovaj datum odabran je kao dan sjećanja na sestre Mirabel (Patriu, Minervu i Mariu Teresu) koje je brutalno ubio diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj republici 1960. Ujedinjene Nacije su 1999. rezolucijom 54/134 službeno potvrdile ovaj datum kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. 

Ženski sud za prostor SFRJ se organizuje sa namjerom da osvijetli kontinuitet nasilja nad ženama i u miru i u ratu, učini vidljivim nasilje nad ženama, da glas individualnim iskustvima žena i omogući uključivanje ženskog iskustva u javnu memoriju, prizna patnju žrtvama, objasni kontekst u kojem se nasilje nad ženama događa (socijalni, ekonomski, kulturni, politički i porodični), zadovolji potrebe koje institucionalna pravda ne zadovoljava, osnaži žene i stvori mreže lokalne, regionalne i međunarodne solidarnosti kako bi se spriječili budući zločini i uspostavio trajni mir za buduće generacije.

POZIVAMO SVE ZAINTERESOVANE DA OJAČAJU NAŠE NAPORE I PROŠIRE RAZUMIJEVANJE NASILJA NAD ŽENAMA U RATU I MIRU.

 ANIMA