PE Herceg Novi 2 LJ i E HNUspješno je završena Feministička škola  2016 u Herceg Novom   koju  smo realizovale  tokom oktobra i novembra u Omladinskom centru  kroz predavanja/radionice i prikazivanje dokumentarnih filmova.

Pohađalo je 6 do 15učesnika, a svim predavanjima je prisustvovalo 6.

Datum realizacije :

  • 17. Oktobar, predavanja:  Istorija ženskog pokreta i ideje feminizma  i Žene kao subjekt feminizma , predavačice – Ervina Dabižinović i Paula Petričević
  • , predavanja -  Politika identiteta i politika razlike – predavačica Paula Petričević
  • 24.oktobar, predavanja - Rod,  patrijarhat, građanstvo i Ženska ljudska prava – koncept i pregled najznačajnijih međunarodnih i domaćih dokumenata i instrumenata, predavačica – Ervina Dabižinović
  • 7.novembar, predavanja -Aktivizam žena u Crnoj Gori i Ženski mirovni aktivizam – predavačiva –predavačica Ljupka Kovačević

IZ evaluacije :

-          veoma inspirativna i podsticajna predavanja

-          hvala na četverodnevnim predavanjima iz kojih sam mnogo naučila

-          potrebne češće i kontinuirane aktivacije ovakvih predavanja u našem gradu

-          zanimljive teme temeljno obrađene

 autorka : Ervina Dabižinović

Izborna kampanja u Crnoj Gori je u punom zamahu, obećanja ne hvali i mahanja ekonomskim programima. Traje ubijanje na našim ulicama. Političari glume u spotovima jer im nije dovoljno glumatanja u realnosti. Stav vlasti da stradaju oni zbog kojih ne bi trebalo da brine pošteni svijet bi trebalo da zabrine sve nas i da nas natjera da ih natjeramo da se suoče sa odgovornošću za kontekst koji su formirali. Većina predizbornih obećanja koja su vezana za spoljnju i unutrašnju politiku toliko su nam znana da nije trebalo da troše naše pare dok većina  ne zna što će sa zimom, potrošačkom korpom, računima, gubitkom radnih mjjesta, uništenim potencijalima inače jedne lijepe teritorijalne oblasti koja zaostaje zbog izostanka odgovornosti političkih elita. Neinventivne, neznavene poruke sa bilborda, slogani napunjeni značenjima koja obesmišljavaju, idu ruku pod ruku sa njihovim politikama koje se svim mogu imenovati ali ne mogu podičiti novom političkom vizijom i boljom društvenom realnošću. Uspjeli su više od očekivanja da građane/ke transformišu u biračko tijelo zastrašeno svim lažima i prevarama, koje se sada samo autocenzuriše, dok  trgovina između političara ne prestaje. Vlast ne bira sredstva. Ukoliko je uhvaćena u grešci pravda se opet svim sredstvima, najgrubljim poricanjem. Justiciji su davno svezane oče partijskom maramom i čini se sve da tako i ostane. Nepravda koju sije sistem koji nas ne prestaje poražavati dnevno, nema odgovor dok se ne lišimo cenzure  i upravo te emitere mržnje osujetimo da zloupotrebljavaju svoje pozicije. U tome nam niko neće pomoći do mi sami. Traje ubijanje na našim ulicama.

I taman kada sam mislila da  je odgovor opozicionog lidera da se nakon izbora može sjesti za stol i ozbiljno pregovarati uslijedila je nova informacija da su uslovi prihvatljivi do nekle, a od nekle je i druga opoziciona lista odustala od svog temeljnog zahtjeva. Politika trgovanja  svim bez principa  je disciplina na koju niko nije osjetljiv. Traje ubijanje na našim ulicma.

diskusija Na proslavi  od 7. do 9. oktobra povodom 25.godina djelovanja Žena u Crnom učestvovale su Ervinja i Ljupka.

Premijerno je prikazan film o Ženskom sudu- feministički pristup pravdi koji se održao 7.do10. maja 2015, u Sarajevu. U bogatom programu razgovaralo se u panelu o  Militarizaciji Evrope: rastu desničarskih snaga, progonu izbeglica… -– odgovorima ženskog mirovnog aktivizma i društvenih pokreta iz regije i Evrope  kao i o iskustvima drugih pokreta u Evropi i o tome kakvu Evropu želimo.

Učestvovale smo u Mirovnoj  akciji  – povodom 25 godišnjice antiratne akcije paljenja sveća za ’Sve poginule u ratu’ i ’Solidarnost sa svim pobunjenicima protiv rata’, ispred Predsedništva Republike Srbije (u Pionirskom parku).

Narednog dana su organizovale direktnu akciju  solidarnosti  na terenu sa ratnim izbeglicama sa Bliskog istoka (beogradski parkovi, prihvatni centri...) 

Još jedanput su svojim primjerom pokazale veliku solidaarnost, doslednost i entuzijazam, uporne u zagovaranju vrijednosti - antimilitarizma, antifašizma, antipatrijarhata,antinacionalizma i novih vizija pravde i mira.

Saopštenje povodom 25 godine (četrvt vijeka) od formiranja Logora Morinj

U  periodu periodu od 3. oktobra 1991. do 18. avgusta 1992. godine u Morinju je organizovan Sabirni centar za zarobljenike iz Hrvatske – Logor Morinj. U logoru je u tom periodu boravilo 292 osobe iz Dubrovačke regije, od čega je 169 svjedočilo o nečovječnom postupanju prema njima. Nakon dugog perioda u kojemu je režim upotrebio sva sredstva kako bi izbjegao odgovornost za učinjeno (odugovlačenja, izbjegavanja tužilaštva da se krivci privedu pravdi, izbegavanja pitanja komandne odgovornosti, omalovažavanja svjedoka, itd...) 2013. godine je donesena pravosnažna presuda kojom su  četvorica optuženih osuđeni na ukupno 12 godina zatvora. Optuženi su naređivali, mučili i nečovječno postupali prema velikom broju ratnih zarobljenika u logoru, povređujući njihov tjelesni integritet i lično dostojanstvo.

Dugi niz godina ukazujemo na prikrivanje istine o događanjima u logoru Morinj od strane odgovornih državnih institucija ali i od strane Opštine Kotor. Institucije nisu obilježile ovo mjesto zločina, niti su odale počast žrtvama kako bi se znalo što se dešavalo u Kotoru tokom rata, sve sa ciljem da se falsifikuje prošlost, izbjegne suočavanje sa prošlošću i tranziciona pravda.Ako se ćuti o sramnom postojanju i funkcionisanju Logora Morinj ne  može  se govoriti o pravdi i  mirnom suživotu u Crnoj Gori. Niti  miru u Kotoru i Boki Kotorskoj.

Aktivistkinje Anime - Centra za žensko i mirovno obrazovanje će 3. oktobra 2016. godine od 11.00 do 13.00 sati ispred Vrata od grada dijeliti flajere kojima će podsjetiti građane/ke Kotora na zločine počinjene u Morinju.

Nećemo zaboraviti patnju, bol i teret žrtava i njihovih porodica.Pamtimo Logor Morinj! Nećemo zaboraviti zločine počinjene u naše ime!

ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli." width="341">

NVO AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA, NVO ANIMA - CENTAR ZA ŽENSKO I MIROVNO OBRAZOVANJE i
MENTAL DISABILITY ADVOCACY CENTRE (MDAC) 

u okviru projekta koga podržava Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“VAN IZOLACIJE - OSTVARIVANJE PRAVA PACIJENATA SA MENTALNIM OBOLJENJIMA”

raspisuju

KONKURS

za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama (NVO) 

za podršku projekata čije će aktivnosti pomoći primjenu
Akcionog plana za unapređenje radno-okupacione terapije u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru.

Predlozi projekata se prijavljuju za određeni skup aktivnosti prema Tabeli aktivnosti koje su predviđene Akcionim planom.

Predlozi projekata, u vrijednosti od 5.000,00 do 10.000,00 eura mogu se dostaviti do 23. oktobra 2016. godine u ponoć.

Prije podnošenja prijave na konkurs obavezno pogledati Vodič za podnošenje predloga projekta, u kome su propisani uslovi konkursa i način podnošenja prijave.

Za prijavu na konkurs je potrebno popuniti: 
PRIJAVNI FORMULAR i PREDLOG BUDŽETA.

Sve informacije se nalaze na sajtu

www.hraction.org

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli." width="620" border="0">

Akcija za ljudska prava

Human Rights Action (HRA)

Sloboda 74/II

81000 Podgorica

Montenegro

T+382 20 232 348

F+382 20 232 358

www.hraction.org

ANIMA u saradnji sa Bona Fide Pljevlja, Centrom za ženska prava Podgorica, Omladinskim Centrom iz Herceg Novog i saradnicima ANIME u Nikšiću  otpočinje  seriju predavanja iz feminizma,  u sklopu  projekta: Feministička škola 2016.  koju podržava Holandska ambasada iz Beograda.

Škola  počinje sa radom predavanjima 30. septembra u Pljevljim, a predavanja će biti realizovana u kontinuitetu  po dogovorenim datumima u sva četiri grada, u period oktobar- novembar, 2016 godine. Cilj  predavanja je da upozna učesnice  sa osnovnim znanjima iz feminističke teorije i prakse, značajem rodnih politika za demokratizaciju društva, osnaži i ojačaženske organizacijeza aktivno građanstvo i ženski aktivizam. Predavačice su aktivistkinje ANIME.

  28. Septembar, 2016

21.septemabr 2016.

Centar za žensko i mirovno obrazovanje  ANIMA, povodom Svjetskog dana mira  (Jedan dan za mir), organizuje 21. Septembra (srijeda ) stajanje u Kotoru,  ispred vrata grada,  od 11- 12 sati. Tim povodom aktivistkinje će dijeliti poruke mira.

Živimo u  vremenu u kojem je sve više različitih  vidova   nasilja i u kom se stradanje i patnja ljudi  povećava.  Svjedokinje smo rezultata  ideologije da se mir postiže ratom. Proizvode se nova ratišta  a primirja i mir je sve teže uspostaviti. Sjetimo se  Avganistana, Irana, Libije, Ukrajine, Sirije. Nasilno rušenje poretka u tim zemljama nastavlja se nasiljem uspostavljanja „novog poretka“, u kojem se najčešće spriječava suočavanje sa prošlošću, izbjegavanje odgovornosti za učinjeno a glavnu riječ  u većini slučajeva vode retrogradni političari i održavaju stanje konflikta.  Zbog toga su milioni ljudi prisiljeni da traže spas u bezbjednim zemljama Evrope.

 Sjetimo se Jugoslavije i posledica koje još uvijek snosimo.Dobro  je ovog dana sjetiti se važnosti očuvanja mira  pred  „istorijske“ izbore u Crnoj Gori  za koje je kampanja krenula radikalizacijom razlika i ostrašćenim pristupom  koji  svjedoči o nasilnom diskursu partija i vjerskih vođa  bez odgovornosti za rečeno i učinjeno.

Izražavamo solidarnost i saosjećanje sa svim unesrećenim u zonama  konflikta i  na ratištima.  Osuđujemo svaki militarizam, nacionalizam i vjerski fundamentalizam jer oni sprečavaju uspostavljanje trajnog mira.

Pozivamo građane/ke Kotora da se danas sjete svih žrtava rata, kriminala i nekažnjenih zločina, kao i posledica odluka kriminalizovanih i korumpiranih režima po mir u zajednici i da preuzmu odgovornost za mir  i pruže solidarnu pomoć svim žrtvama rata  i nasilja.

omaz Zorici Na sastanku MrežeŽUC-a u Vrnjačkoj Banji priredile smo omaž našoj drugarici Zorici koja je preminula 2.avgusta. Dok su se na ekranu nizale slike sa akcija u kojima je Zorica učestvovala , Ljupka KOvačević, aktivistkinja Anime je kratko približila život i angažovanje Zorice učesnicima/cama sastanka (mnoge od prisutnih pamte Zoricu sa akcija Žena u crnom u Beogradu) i iskazala je zahvalnost za sve lijepe trenutke u feminističkoj borbi koje je dijelila sa Zoricom i koja je ostavila "trag u nama".  Uz muziku Džoan Baez sve/i prisutne su iskazale poštovanje prema njenom životu. 

inicijativeSastanak Mreže Žuca, održao se 8.do 11. septembra u vili Lazar u Vrnjačkoj Banji. Učesnice su bile svjedokinje, aktivistkinje Mreže i aktivisti/kinje zanimljivih inicijativa iz Srbije, Kosova i Hrvatske. Glavne teme, osim uobičajenih bile su: Civilno društvo između straha, represije i borbe za opstanak i Građanske pobune- oslobađanje od straha, solidarnost, alternativa... koje su razmatrane kroz panel diskusije. Gledale smo dokumentarne filmove, razgovarale i družile se. Napravile plan daljih aktivnosti.

U Vrnjačkoj Banji, vili Lazar je 7.i 8. septembra su u sklopu feminističke etike brige, nastavak rada na Ženskom sudu , održane radionice podrške i razvoja. Tema radionica bila je -faktori koji utiču na percepciju . Učesvovale su svjedokinje iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Kosova i Crne Gore. Voditeljica je bila Ljupka Kovačević setacice skakaciceisprobavacice

autorka: Ljupka Kovačević

Sinoć( 22.08.) sam zaspala sa informacijom da žene iz Rožaja spavaju na pločniku ispred Vlade štrajkujući kako bi ostvarile pravo kao i druge žene u Crnoj Gori na jedinstvenu , daleko  čuvenu mjeru diskriminacije žena „naknadu za višestruko meterinstvo“ koju su im obezbijedili opozicionari usvajanjem Zakona o dopunama zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti. Važno je znati da ovaj zakon žene nisu tražile  a dokaz za to je da nije bilo niti jedne javne akcije žena  sa ovakvim zahtjevom a bilo je mnogo zahtjeva  i štrajkova za obezbjeđivanje prava na rad,za pravičnu naknadu iz rada, za penzije  kojima su žene branile svoje civilizacijsko dostignuće  i emancipatorsko pravo.

Opozicionari su se u nedostatku  volje da se bave vitalnim pitanjima žena (i stanovništva)  dograbili nataliteta i populizma i „velikodušno“ obezbijedili ovaj zakon.Upadljiv je bio izostanak  sa sinoćnog  protesta onih koji su  tu „privilegiju“ obezbijedili ženama (ili možda samo „svojim“ ženama). Upadljivo je i što na naslovnicama štampanih medija nema ni slova o  štrajku ispred Vlade . Vidljivo je da uprkos  razmimoilaženja koncepcijskih, principijelnih i ideoloških  konsenzus medija i političara oko instrumentalizacije žena za njihove ciljeve je čvrst i neraskidiv. Ne trebaju njima žene iz Rožaja one su davno ostavljene bezakonju , siromaštvu i nasilju.  Za njih su one neprivilegovana  manjina i  žene a ostalo je folklor ( nerad institucijana lokalnom nivou, izostanak dokumentacije, slaba evidencija ..).