zajednička 27.decembra 2015 u prostoru Žena u Crnom u Beogradu održana je diskusija "Crna Gora na raskršću", uvodničari/ke su bili Esad Kočan,urednik Monitora, Drago Kovčević, poslednji gradonačelnik Knina pred "Oluju" i Ljupka Kovačević, aktivistkinja Anime.

Svenka i Stasa U periodu od 3.-6. decembra 2015 u Vrdniku je održan regionalni sastanak svjedokinja. U pozivu svjedokinjama piše "Završni događaj u Sarajevu nije kraj procesa, već naprotiv, podsticaj da iz feminističke perspektive nastavimo sa kreiranjem novih modela pravde. To je obaveza pre svega prema svedokinjama, ali i izraz naše odgovornosti prema ogromnom teretu nedavne prošlosti. I ovaj susret je deo nastavka procesa Ženskog suda - procesa feminističke etike brige i odgovornosti. "Na ovom sastanku učestvovale su  svedokinje iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, kao i organizatorke i terapeutkinje.  Fokus rada je bio na pripremi svjedočenja  ali  je u sklopu feminističke etike brige rađeno individualno sa svjedokinjama i u grupi kroz definisan program. Svenka Savić, profesorka emeritus, je održala radionicu : Šta je za mene feminizam? i dala smjernice svjedokinjama o načinu rada na svjedočenjima. U sklopu  sastanka prikazan je igrani film "limunovo drrvo" i dokumentarni filmovi "Kakenija Njaijaa: Djevojka koja je htjela da ide u školu", " Djevojčica kojoj su talibani pucali u glavu-govor Malale Jusafzai u UN", "Akcija ŽUCa povodom 20g genocida u Srebrenici" . Dogovorene su zajedničke akcije u narednoj godini. Iz Anime je prisustvovala Ljupka Kovačević kao organizatorke i terapeutkinja.ljupka i binasa

Kotor, 02.12.2015.

Saopštenje

SAČUVAJMO MIR- PAMTIMO

Pamtimo da je 6. decembra 1991.godine bio najžešći napad na Dubrovnik od strane JNA. Dubrovačko ratište 1991. je primjer da je država prihvatila odgovornost za posledice ali nije sudski procesuirala one koji su odgovorni. Podsjećamo:„Od posljedica rata na dubrovačkom području stradalo je 116 civila; poginulo je 194 hrvatskih branitelja i 165 pripadnika JNA iz Crne Gore, 443 osobe zatočene su u logorima Morinj i Bileća, prognano je 33 hiljade osoba i uništen 2.071 stambeni objekat. Na dan 6.decemnbra od granatiranja je poginulo 19 ljudi, 60 je ranjeno, spaljena je biblioteka Međunarodnog univerzitetskog centra i znatno oštećeno staro jezgro grada”

Za ratne zločine izvršene prilikom napada na Dubrovnik osuđeni su pred Haškim tribunalom samo bivši general Jugoslovenske narodne armije (JNA), Pavle Strugar i komandant Miodrag Jokić. Ne postavlja se pitanje komandne odgovornosti onih koji su odlučili da se uključi Teritorijalna odbrana Crne Gore u napad na Dubrovnik. Opšte je poznato da su na ovom ratištu vršene i masovne pljačke društvenih i civilnih objekata za koje niko nije odgovarao .

Opravdan je strah da oni koji neće da se suoče sa zločinima spremni su da ih ponove pa tako je opravdana bojazan u Crnoj Gori da politička elita koja je i tada i sada bila na vlasti nema namjeru da preuzme odgovornost (sudsku, političku I moralnu) Opravdana je sumnja da se kontinuirano vršio pritisak na sudku vlast i da je na snazi proces sistemskog zaboravljanja ratnih zločina uprkos svih upozorenja javnosti I međunarodnih organizacija.

Danas se ove stranice crnogorske istorije sakrivaju od mladih generacija i učesnici ovih dešavanja ćutanjem grade nove razdore   kako bi mogli da vladaju našim sjećanjima i našim životima. U situaciji kada se vlast sprema da uđe u vojni savez izuzetno je važno podsjetiti javnost na posledice i odgovornost za ono što se dešavalo

Anima će u srijedu, 2. decembra u 17.00 sati na Trgu od oružja u Kotoru organizovati performans “Sačuvajmo mir – Pamtimo” u trajanju od 1 sat kojim ćemo ukazati na ratne zločine iz prošlosti jer znamo da jedino preuzimanjem potpune odgovornosti i razvijanjem kulture sjećanja možemo doprinijeti razvoju trajnog mira. Ovaj performans će, kao i prethodni, biti održan u sklopu akcija za mir koje Anima realizuje povodom aktuelne političke krize u zemlji, svake srijede, sve dok se kriza ne razriješi.

Aktivistkinje Anime

razgovor sa medijima i NVOU multimedijalnoj Sali KIC –a „Budo Tomović“ u 12 sati je organizovan susret predstavnika/ca medija i Nvo sa ruskom aktivistkinjom i umjetnicom Marijom Aljohinom, članicom grupe“ Pussy Riot“ i ruskom vizuelnom umjetnicom i feministkinjom Tanjom Antošinom. Događaj su organizovali Dukley Europen Art Community i NVO NOVA Centar za feminističku kulturu iz Podgorice.  Učesnica u moderiranju razgovora  bila je  Ervina Dabižinović iz Anime.

partizankeIstog dana u  19. Sati u podgoričkoj galeriji  Art je otvorena izložba „muzej žene“ sa radovima Tanje Antošine.

U 19.30 u knjižari Karver organizovana projekcija dokumentarnog filma  ”Pussy Riot - globalni simbol pobune”  i razgovoru i druženju sa Mašom Aljokinom. Događaj su organizovale NVO HRA i Centar za ženska prava iz Podgorice.

Aktivistkinje Anime su prisustvovale ovim dešavanjima sa ciljem da podrže  feministički aktivizam u Crnoj Gori.

25.novembar

Danas, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama počinje Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženam koja  u svijetu, a ikod nas, da skreće  pažnju na sve masovnije I intenzivnije nasilje nad ženama.

  U aktuelnoj političkoj krizi u Crnoj Gori  žene su nevidljive učesnice I žrtve  na čiju lojalnost  politučki akteri računaju. Dugogodišnji  programirani nerazvoj i diskvalifikatorski  odnos prema pravima žena,  iza paravana navodnog razvoja politika ravnopravnosti, jasno govori o dubini političke I moralne krize.    Podržava se na perfidan način (malim resursima, poluznanjima, nepoštovanjem zakona,veličanjem vjere I nacije )  mizoginija, seksizam I nasilje nad ženama iako nam sa govornicama godinama, redovno stižu informacije o “napretku”  I  početku rješavanja ovog problema. Činjenica je da su prava žena na niskom nivou,  da s po zastupljenosti žena na mjestima odlučivanja crna Gora je na začelju Evopre, da institucije nisu u stanju  ni da evidentiraju nasilje I vrste nasilja a kamoli da ga rješavaju. Upozoravale smo političke partije o ovom ozbiljnom problemu , o  deficitu znanja, zakona , politike I morala ali su svi ostali na ubjeđenju da ovo nije ozbiljan uzrok svakodnevnih neravnopravnosti I nedostatka demokratičnosti.  Od 2008 godine stalno upozoravamo  političke aktere  da je situacija žena u Crnoj Gori zabrinjavajuća, da u kontinuitetu  trpe negativne efekte tranzicije, najsiromašniji su dio društva  bez obzira na društvenu grupu kojoj pripadaju, trpe višestruku diskriminaciju jer su i u ranjivim grupama rodno diskriminisane,da su isključene sa mjesta odlučivanja i da nedostaje svijesto važnosti ovog problema , kao i politička volja da se rješava. U  novije vrijeme meta rodnog nasilja na beskrupulozan način su  borkinje za ljudska prava koje svjedoče o nepravdama, nasliju i diskriminaciji i koje se usuđuju da budu nezavisne.

Na ovaj dan poručujemo da je krajnje vrijeme  da  se uključe žene u procese odlučivanja I pregovaranja(prema zastupljenosti u populaciji) jer to povećava šanse za mirno rješavanje krize u Crnoj Gori. Moraju se  zaštiti braniteljke ljudskih prava koje imaju hrabrosti da se uhvate u koštac sa patologijom ovog sistema (kriminal, korupcija) jer to je jedini način da se ispoštuje pravda I nenasilje.

            Anima će usrijedu, 25. novembra u 17.00 sati na Trgu od oružja u Kotoru organizovati performans  “Sačuvajmo mir – prava za žene”  u trajanju od 1 sat kojim  ćemo ukazati na važnost ženskih prava I zaštite braniteljki ljudskih prava od rodnog nasilja. Ovaj performans će, kao i prethodni, biti održan u sklopu akcija za mir koje Anima realizuje povodom aktuelne političke krize u zemlji, svake srijede, sve dok se kriza ne razriješi.

Aktivistkinje Anime

SAČUVAJMO MIR -Nakon tragedije u Parizu

zajednička 3Svjedokinje smo tragedije u Parizu koja osim što predstavlja akt međunarodnog terorizma po definiciji usmjeren na civilno stanovništvo istovremeno znači i poraz međunarodne politike koja nije uspjela da ekonomske, socijalne i kulturne različitosti  integriše  u nove vizije zajedništva, već je iznjedrila vjerski fundamentalizamkoji simultano rezultirakako terorističkim napadima na one koji se smatraju zemljama porijekla globalnih nepravdi, tako i devastirajućim odgovorima vojnih saveza koji skupa imaju tragične i potencijalno nesagledive posljedice po mir.

Važno je razumjeti da količina vojnog naoružanja ne može zaustaviti čovjeka koji se odlučio na teroristički čin. Puške, bombe i tenkovi ne mogu zaustaviti mržnju.Ova se bitka možedobiti isključivoodgovornimi promišljenim pregovaranjem, uz uvažavanje drugogi poštovanje njegovog dostojanstva i  autonomije, pravednim i inkluzivnim rješavanjem socioekonomskih kriza adekvatnim sredstvima,  poboljšanjem obrazovanja i afirmacijom civilizacijskih vrijednosti, ako o tako nečem više uopšte može biti riječi, budući da su najveći protagonisti demokratije i univerzalnih civilizacijskih vrijednosti prečesto i beskrupulozno koristili ovaj diskurs i borbu protiv međunarodnog terorizma za ostvarenje svojih ekonomskih i geopolitičkih interesa.

autorka: Paula Petričević

 Čija je vizija “reformisala” sve oblasti društvenog života do neprepoznatljivosti i učinila nas žalosnim društvom ovisnika u kom ne postoji očekivanje da znamo posao koji obavljamo, budući da nam ta sitnica nije ni predstavljala uslov da ga dobijemo? Osigurava mi miran san činjenica da odgovorni ipak ne zebu zbog toga, budući da niti uče niti se liječe u zemlji koju su privatizovali za potrebe svojih porodica i prijatelja.

Prošle su dvije sedmice od protesta koji su se završili nasiljem,  a da državne institucije nisu imenovale odgovorne osim što su prozvale poslanike, organizatore protesta i predložili skidanje njihovog imuniteta. Ovakva situacija izaziva strah kod građanstva od daljeg produbljivanja krize, od nasilne odmazde koja može biti izvršena nad neposlušnima, ali i od ozbiljne  ugroženosti prava na javno izgovorenu riječ ili mirno okupljanje građana zbog nezadovoljstva  političkom i ekonomskom situacijom u zemlji.

Na djelu je standardna manipulacija svođenja kompleksne društveno političke dinamike na nacionalističku matricu u kojoj se sve razlike svode na crno-bijelu sliku divljačke agresije i herojske odbrane države. Dodatno uznemirava angažovanje “intelektualaca” koji ukazuju na naše “mentalitetske karakteristike” i sadašnju situaciju interpretiraju isključivo u vezi sa istorijskim traumama. Ne čuje se dovoljan broj glasova koji iskreno i ubjedljivo pozivaju na  međuetničku i međukonfesionalnu  toleranciju  i stabilnost u državi. Naglašavamo važnost promišljenog i odgovornog pokretanja političkih promjena mirnim putem, bez nepotrebnog konfrontiranja i lažnog patriotizma.

Anima će u srijedu, 11. novembra u 17.00 sati na Trgu od oružja u Kotoru organizovati performans  “Sačuvajmo mir”  u trajanju od 1 sat.  Ovaj performans biće održan u sklopu akcija za mir koje Anima realizuje povodom aktuelne političke krize, svake srijede, sve dok se kriza ne razriješi.

Aktivistkinje Anime

kotor4.novembar 1 kotor4.novembar 3Aktivistknijama Anime na akciji "Sačuvajmo mir" , 4.novembra u Kotoru, na Trgu od oružja,  su se pridružile i aktivistkinje  NVO Stele iz Cetinja, Lige žene glasača iz Nikšića i Crnogorskog ženskog lobija iz Podgorice. Zajedno su poručile da je najvažnije u svim mogućim scenarijima raspleta krize u Crnoj Gori sačuvati mir.