autorka: Ervina Dabižinović

Kad se Vlasi domisle pa istrče na teren… Predlogom zakona o socijalnoj i dječijoj za šti ti, kojim je predviđena naknada majkama za troje i više djece sa 15, odnosno 25 godina radnog staža -   diskriminišu se žene. Zašto je to tako? Zurenje političara u ženske materice nikada ne izađe na dobro. Posebno ne po žene. I posebno ne sa ciljem o kojem je uvijek riječ - reproduktivni materijal za nacion. Samo da budu jasni razlozi zašto  muškarci obezbjeđuju moć da okupiraju ženske materice, prije nego krenem da pojašnjavam zašto je to uradio spiker RTCG tada, a danas legitimno izabrani predstavnik u Skupštini CG, čije su riječi poput pucanja iz heklera pozivale na rušenje i okupaciju Dubrovnika? Nikad pozvan na odgovornost.  Ideja da se jednom dijelu grupe dodijeli sića u uslovima bijede i „uspješne ekonomije“ na neoliberalan način, predstavlja strategiju i zlu namjeru da bi se gubilo vrijeme i energija između onih koje su stavili jedne naspram drugih, a problem je na drugom mjestu. Stara - zavadi pa vladaj! 

 Konferencija Žene i nasljeđe – Ka osnivanju Muzeja žena Crne Gore  održana je  29.05 2015 na Cetinju.   Konferenciju je organizovala  NVO NOVA Centar za feminističku kulturu iz Podgorice pod pokroviteljstvom UNESCO - Program participacije, a u saradnji sa Nacionalnom komisijom za UNESCO i Ministarstvom kulture Crne Gore.   

 

Dan bijelih trakaAktivistkinje animse su  31.maja u 12 sati na Trgu od oružja u Kotoru , obilježile  Međunarodni dan bijelih traka .

SAOPŠTENJE

DSC02506OBILJEŽENO 23 GODINE NEKAŽNJENOG RATNOG ZLOČINA TZV. DEPORTACIJE IZBJEGLICA

Ovih dana se navršava 23 godine otkako je izvršen zločin protiv izbjeglih Muslimana iz Bosne i Hercegovine, poznatiji kao ”Deportacija izbeglica”. Najmanje 66 izbjeglica je nezakonito uhapšeno na teritoriji Crne Gore, a zatim isporučeno njima neprijateljskoj vojsci bosanskih Srba u Bosni i Hercegovini. Izbjeglice lišene slobode su, po pravilu, dovedene u Centar bezbjednosti Herceg-Novi, koji je služio kao sabirni  centar, odakle su 25. maja autobusima transportovani u koncentracioni logor u Foču, odnosno 27. maja na neutvrđenu lokaciju u istočnoj Bosni, gdje su svi ubijeni. Još uvijek nijesu pronađeni posmrtni ostaci svih žrtava.

Danas je 24. maj Dan ženskih akcija za mir i razoružanje. Povodom ovog praznika i povodom devet godina od kada smo u Kući slobodne misli organizujemo  radnu akciju i radionicu “Moj doprinos miru”  u Kući slobodne misli.

Na sva  upozorenja o militarizaciji društva, o neophodnosti suočavanja sa prošlošću o potrebi razvoja kulture mira i pomirenja institucije države  nisu prepoznale vlastitu odgovornost i neophodnost akcije u tom pravcu. Retorika o izgradnji mira je zamjena za sve ono što se moralo učiniti. Umorni od praznikovanja virtuelnih uspejha  zdušno rade na podjelama u društvu i na daljoj militarizaciji.

Apelujemo da se zaustavi ovakvo ponašanje koje neće donijeti nikome dobro u Crnoj Gori. 

aktivistkinje Anime

PAMTIMO

Povodom  Dana nezavisnosti, aktivistkinje Anime će 21. i 22. maja obići mjesta zločina koji su se desili na teritoriji Crne Gore tokom ratova devedesetih  i u tišini položiti cvijeće. Uradile smo to prošle godine da bi crnogorsku medijsku, političku i društvenu javnost podsjetile na zločine i ukazale na politike nekažnjivosti i izostanak tranzicione pravde kako bi se preduzeli koraci ka njenom izvršenju, ali ništa nije preduzeto.

paula“Mi ćemo biti pravda!”

Charlotte Bunch, na otvaranju Ženskog suda u Sarajevu

Dvadesetogodišnjica Pekinške deklaracije ujedno je i dvadesetogodišnjica završetka ratova kojima se u krvi raspala SFR Jugoslavija. “Tranzicija” je postala jedna od najfrekventnijih i najomraženijih riječi u četvoroimenom jeziku na kom se, s promjenljivom srećom, razumije većina stanovništva bivše Jugoslavije. Istovremeno, to je i dežurna mantra i izgovor regionalnih političara kad treba posložiti potrgane i nezarasle fragmente društvenog bića izmučenog ratnim i posljeratnim nasiljem koje je na specifične načine i u najvećoj mjeri pogodilo žene na ovim prostorima.

ambasador Švedske u KSM 2 11.maja u 17.30 sati su  Ambasador Švedske Christer Aspsa sa Liselott Martynenko Agerid,zamjenica šefa misije,Slavica Marković-Sandić,koordinatorka za komunikaciju i javnu diplomatiju i Bojan Cvilak, koordinator za integracije i trgovinu posjetili Kuću slobodne misli gdje su sa članicama Anime razgovarali o aktivnostima Anime. Posjeta je bila u sklopu predstave SEDAM u čijoj je organizaciji Anima učestvovala. Predstava je realizovana u 20.sati u sali Centra za kulturu u Kotoru,gdje je Ambasador pozdravio prisutne i pozvao na sprečavanje nasilja nad ženama.

salaŽenski sud - feministički pristup pravdi održan je 7-10.maja 2015 u  Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu.

Bile su prisutne aktivistkinje i žene koje su uključene u realizaciju Ženskog suda iz Crne Gore.

Iz Crne Gore je jedna žena svjedočila u sesiji Progon drugačijih i u ratu i u miru   i četiri svjedokinje u sesiji (Ne)objavljeni rat o socijalno-ekonomskom nasilju i otporu žena. Saradnica (ekspertkinja)za socijalno i ekonomsko nasilje bile je Senka Rastoder. Anima je uključena  od samog početka( 2010.) a članica Organizacionog odbora bila je Ljupka Kovačević.

autorka: Ervina Dabižinović
Teško da mogu bilo šta reći na ovu „luksuznu” stvarnost koju živimo u Crnoj Gori.  Teško da išta više mogu reći na ovu stvarnost u kojoj  je otimanje svojine, društvene ili lične, legalizovano sakrivanje zločina. Teško da mogu da kažem išta nakon nebrojeno mnogo pucnjeva u sred bijela dana i ubijanja ljudi između svih nas,  kao u akcionom filmu. Slučaj/evi nije/su riješen/i- ubistvo je profesija koja očigledno ne podleže kazni, ovdje. Sve je već davno prelilo čašu, tako da i užasa koji izazivaju informacije traje svega dva dana, a onda sve potone u mulj bajatih vijesti - gore od očaja.  Ko se sjeća?

25. aprila u prostorijama NVO Juventas u Podgorici održale smo konsultativni sastanak sa svjedokinjama na Ženskom sudu. 

sastanak je vodila Ervina Dabižinović i dogovoreni su svi detalji oko nastupa i puta.

Ženski sud- feministički pristup pravdi održaće se u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, 7.-10.maja 2015.