panel diskusija Sastanak Mreže Žena u crnom održan je 11,12.i 13.septembra u Vrnjačkoj banji , hotel Vila Lazar . Iz Anime je sastanku prisustvovala Ljupka Kovačević.

Ovih dana zloupotrebljava se teška pozicija žena u Crnoj Gori, pozivaju se na diskriminaciju žena, brane njena ljudska prava  u javnom diskursu, a svode njenu poziciju  na poziciju seksualnog objekta i robe, plasirajući svoje moralizatorske stavove u cilju ostvarivanja  vlastitih interesa. Pozicija žena je u fokusu glasnogovornika samo kada se na njoj može finansijski i politički profitirati. 

autorka: Paula Petičević

Čovjek ne bi trebalo da bude roba. Naročito ne, kada se radi o najintimnijoj oblasti međuljudskih odnosa. Ali upravo je ljudsko biće svedeno na robu kada se plaća za seks

zajednickaOd 17.do 23.avgusta  u Kući slobodne misli  održana je Mirovna kolonija koja je nastala iz Ljetnje akademije koju smo započele 2010 sa prijateeljicama iz  NVO Prostranskultur iz Bremena 2010 g.

Ove godine učesnice su bile  svjedokinje  sa Ženskog suda, koji je održan u maju (7.do 10.maja) ove godine u Sarajevu, iz Srbije i Crne Gore. Žene u crnom iz Beograda su finansijski obezbijedile održavanje.

Tema   je  bila „Stabilizacija i relaksacija“ a u fokusu su bile  teme:rodni identiteti, nacionalni identiteti, feministička etika brige , rješavanje konflikata i solidarnost. U prijatnom ambijntu sa periodima provedenih na moru družile smo se a dio vremena posvetile ozbiljnom radu na oim temama značajnim i "osjetljivim" u našem okruženju. Kompleksnost tema je bila evidentna i u našem radu.Mnogi nesporazumi i konflikti ukazuju na neophodnost upornog rada na ovim temama i na potrebu da se stalno otvaraju ove teme kako bi uzajamno razumijevanju obezbijedilo sigurnost i povjerenje koje nam je svima potrebno.

Na ovaj način Anima daje svoj doprinos ličnom razvoju učesnica i razvoju zajedništva i mira u regionu.

autorka : Paula Petičević

Društvo koje misli o ženi prvenstveno na relacioni način - kao o majci, sestri, kćeri..., pokazuje da suštinski ne prepoznaje i ne prihvata ženu kao biće za sebe, kao punopravnu građanku, kao samostalan subjekt

Riječ je dakle o specifičnom obliku terapijskog etno-turizma koji na (makar namjeravano) duhovit način kombinuje ono čega više nema sa onim čega nikad nije bilo, ne bi li prodao ono što ne posjeduje onima kojima to ne treba. Hvale vrijedan Timurov sofizam.

autorka:Ljupka Kovačević

Najdominantnija slika koju sam ponijela ovog puta iz Potočara je utisak o zlu koje uporno maršira bivšom nam državom u blindiranim automobilima sa policijskom zaštitom  uz podršku, takođe zaštićenih, međunarodnih predstavnika/ca. Ponijela sam zgražavanje i nevjericu zbog demonstrirane  neosjetljivosti na patnju ljudi, neuvažavanja dostojanstva  i nepravde prema žrtvama koja se nastavlja. 

          ANIMA - Centar za žensko I mirovno obrazovanje   od februara mjeseca 2015.  učestvovuje sa nizom organizacija iz regiona u kampanji  “Nikad nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici 1995-2015 . PAMTIMO”  svakog 11-og  u mjesecu smo organizovale  aktivnosti podsjećanja ( dijeljenje letaka u Kotoru, radionica, prikazivanje filmova u Kotoru, ulična akcija u Podgorici) sa ciljem da se u javnosti više govori o genocidu u Srebrenici, da se pamti i ne zaaboravi ono što se desilo. Zahtjev je bio da se proglasi Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, kao što je to predložio Evropski parlament  a što nije urađeno u zemljama regiona.

Dvadeset godina nakon genocida ,dok se na memorijalnom groblju u Potočarima još uvijek ukopavaju posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama  u Crnoj Gori mnogi ljudi ne prihvataju da se genocid dogodio. Rukovdstvo Crge Gore  koje je u vremenu kada se genocid dogodio dijelilo ubjeđenja i podržavalo aktivnosti rukovidstva Srbije i Republike Srpske  stvara ubjeđenje kod mladih ljudi da u tome nisu učestvovali. U Crnoj Gori , osim što zvanične delegacije posjete 11.jula memorijalni centar u Potočarima , ne upoznaje  se javnost , ni mladi ljudi o tome što se u Srebrenici dogodilo i ko je za to odgovoran.Na ovaj način se  podržava  poricanje  i nekažnjivost  zločina koji su se desili devedesetih za koje rukovodstvo Crne Gore snosi političku i moralnu odgovornost.

I ove godine će aktivistkinje Anime 11.jula prisustvovati obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici – u Memorijalnom centru Potočari.

Suočavanje sa prošlošću nije samo zadatak generacije koja je preživjela rat, nego je odgovornost i generacije koja je došla poslije.

Tim Anime

autorka: Ervina Dabižinović

Kad se Vlasi domisle pa istrče na teren… Predlogom zakona o socijalnoj i dječijoj za šti ti, kojim je predviđena naknada majkama za troje i više djece sa 15, odnosno 25 godina radnog staža -   diskriminišu se žene. Zašto je to tako? Zurenje političara u ženske materice nikada ne izađe na dobro. Posebno ne po žene. I posebno ne sa ciljem o kojem je uvijek riječ - reproduktivni materijal za nacion. Samo da budu jasni razlozi zašto  muškarci obezbjeđuju moć da okupiraju ženske materice, prije nego krenem da pojašnjavam zašto je to uradio spiker RTCG tada, a danas legitimno izabrani predstavnik u Skupštini CG, čije su riječi poput pucanja iz heklera pozivale na rušenje i okupaciju Dubrovnika? Nikad pozvan na odgovornost.  Ideja da se jednom dijelu grupe dodijeli sića u uslovima bijede i „uspješne ekonomije“ na neoliberalan način, predstavlja strategiju i zlu namjeru da bi se gubilo vrijeme i energija između onih koje su stavili jedne naspram drugih, a problem je na drugom mjestu. Stara - zavadi pa vladaj! 

 Konferencija Žene i nasljeđe – Ka osnivanju Muzeja žena Crne Gore  održana je  29.05 2015 na Cetinju.   Konferenciju je organizovala  NVO NOVA Centar za feminističku kulturu iz Podgorice pod pokroviteljstvom UNESCO - Program participacije, a u saradnji sa Nacionalnom komisijom za UNESCO i Ministarstvom kulture Crne Gore.   

 

Dan bijelih trakaAktivistkinje animse su  31.maja u 12 sati na Trgu od oružja u Kotoru , obilježile  Međunarodni dan bijelih traka .

SAOPŠTENJE

DSC02506OBILJEŽENO 23 GODINE NEKAŽNJENOG RATNOG ZLOČINA TZV. DEPORTACIJE IZBJEGLICA

Ovih dana se navršava 23 godine otkako je izvršen zločin protiv izbjeglih Muslimana iz Bosne i Hercegovine, poznatiji kao ”Deportacija izbeglica”. Najmanje 66 izbjeglica je nezakonito uhapšeno na teritoriji Crne Gore, a zatim isporučeno njima neprijateljskoj vojsci bosanskih Srba u Bosni i Hercegovini. Izbjeglice lišene slobode su, po pravilu, dovedene u Centar bezbjednosti Herceg-Novi, koji je služio kao sabirni  centar, odakle su 25. maja autobusima transportovani u koncentracioni logor u Foču, odnosno 27. maja na neutvrđenu lokaciju u istočnoj Bosni, gdje su svi ubijeni. Još uvijek nijesu pronađeni posmrtni ostaci svih žrtava.

Danas je 24. maj Dan ženskih akcija za mir i razoružanje. Povodom ovog praznika i povodom devet godina od kada smo u Kući slobodne misli organizujemo  radnu akciju i radionicu “Moj doprinos miru”  u Kući slobodne misli.

Na sva  upozorenja o militarizaciji društva, o neophodnosti suočavanja sa prošlošću o potrebi razvoja kulture mira i pomirenja institucije države  nisu prepoznale vlastitu odgovornost i neophodnost akcije u tom pravcu. Retorika o izgradnji mira je zamjena za sve ono što se moralo učiniti. Umorni od praznikovanja virtuelnih uspejha  zdušno rade na podjelama u društvu i na daljoj militarizaciji.

Apelujemo da se zaustavi ovakvo ponašanje koje neće donijeti nikome dobro u Crnoj Gori. 

aktivistkinje Anime