Aktivistkinje Anime prisustvovale su sastanku grupe NVo koja se okupila zbog  aktelne situacije medijskog napada na članicu NVO CGO. Na sastanku je konstatovano da su sve češće pojave diskreditacije, omalovažavanja , isključivanja aktivnih NVO , a naročito onih članova/ica koji kritički promišljaju o aktuelnoj društvenoj i političkoj situaciji.

Donesen je plan aktivnopsti za naredni period i podijeljeni zadaci.

17.februar 2014, Ljupka Kovačević

Ministarstvo prosvete ovih dana sprovodi još jednu čistku opasnih, još jedno ubijanje discipline i nade. Odlučili su da su im psihološko –pedagoške službe veliko opterećenje pa ih treba rasturiti u interesu zaštite nedirnutog ratnog budžeta i politike “vanrednog stanja”.

5.februar 2014

autorka: Ervina Dabižinović

Jelisava Kalezić mi je ispričala odličnu priču u tekstu “Prepoznavanje gradskosti”, o tome što smo nekada znali i bili, ali i o tome ko smo danas i gdje idemo. Zloupotrijebiću njen tekst da bih saopštila nešto što ja čitam iz njenog teksta, a tiče se grada koji od devedesetih diskontinuitetom sa svojom prošlošću žalosno zagovara jednu drugu opciju koja ne upućuje na pominjanu gradskost.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u decembru dodijelio Animi nagradu za zalaganje za ženska prava i građanski aktivizam. 1. februara Anima je organizovala proslavu za prijateljice i prijatelje .  Razgovaralo se na temu " Sloboda je uvijek i isključivo sloboda za one koji misle drugačije" (citat Roze Luksenburg). Razgovor je vodila Paula Petričevič.

Zabavno je bilo na koktelu i žurci nakon zvaničnog dijela.

Nastavljaju se pripreme  ŽENSKOG SUDA – FEMINISTIČKI PRISTUP PRAVDI za države bivše Jugoslavije

U periodu od 24. do 26.januar 2014 u Lipiku (Hrtvatska) je održan drugi sastanak sa potencijalnim svjedokinjama u organizaciji Centra za ženske studije Zagreb. Bile su prisutne svjedokinje iz svih država, osim Kosova, i članice Organizacionog odbora.

21.januara održan je sastanak Kreativnog odbora u Kući slbodne misli na kojemu se govorilo o rezultatima prošle godine, sadašnjoj situaciji Anime i predstojećim aktivnostima.

Predstavnica Anime Ljupka Kovačević je prisustvovala  20. januara okruglom stolu koji je organizovao Savjet za zaštitu od diskriminacije, u Konferencijskoj sali Vlade u Podgorici i napustila skup sa grupom NVO  nakon uvodnih izlaganja kada moderator skupa Jovan Kojičić nije dozvolio da se diskusija otvori nakon izlaganja nego je insistirao da će po planu to biti urađeno na kraju.

Zajednička izjava NVO koje su protesno napustile okrugli sto Savjeta za zaštitu od diskriminacije

jgjadjkgadkjgakdjgakdjgdjgjks

autorka: Paula Petričević

Devedesete se, u svom porno-šik sjaju, vraćaju na regionalnu scenu. Vraća se sve ono što smo učinili i što smo propustili da učinimo, sa čim se nismo suočili i obračunali, za šta nismo preuzeli odgovornost, što smo gurnuli pod tepih ili prekrečili drugačijim piturama koje sve jednako smrde – po farsi