5.februar 2014

autorka: Ervina Dabižinović

Jelisava Kalezić mi je ispričala odličnu priču u tekstu “Prepoznavanje gradskosti”, o tome što smo nekada znali i bili, ali i o tome ko smo danas i gdje idemo. Zloupotrijebiću njen tekst da bih saopštila nešto što ja čitam iz njenog teksta, a tiče se grada koji od devedesetih diskontinuitetom sa svojom prošlošću žalosno zagovara jednu drugu opciju koja ne upućuje na pominjanu gradskost.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u decembru dodijelio Animi nagradu za zalaganje za ženska prava i građanski aktivizam. 1. februara Anima je organizovala proslavu za prijateljice i prijatelje .  Razgovaralo se na temu " Sloboda je uvijek i isključivo sloboda za one koji misle drugačije" (citat Roze Luksenburg). Razgovor je vodila Paula Petričevič.

Zabavno je bilo na koktelu i žurci nakon zvaničnog dijela.

Nastavljaju se pripreme  ŽENSKOG SUDA – FEMINISTIČKI PRISTUP PRAVDI za države bivše Jugoslavije

U periodu od 24. do 26.januar 2014 u Lipiku (Hrtvatska) je održan drugi sastanak sa potencijalnim svjedokinjama u organizaciji Centra za ženske studije Zagreb. Bile su prisutne svjedokinje iz svih država, osim Kosova, i članice Organizacionog odbora.

21.januara održan je sastanak Kreativnog odbora u Kući slbodne misli na kojemu se govorilo o rezultatima prošle godine, sadašnjoj situaciji Anime i predstojećim aktivnostima.

Predstavnica Anime Ljupka Kovačević je prisustvovala  20. januara okruglom stolu koji je organizovao Savjet za zaštitu od diskriminacije, u Konferencijskoj sali Vlade u Podgorici i napustila skup sa grupom NVO  nakon uvodnih izlaganja kada moderator skupa Jovan Kojičić nije dozvolio da se diskusija otvori nakon izlaganja nego je insistirao da će po planu to biti urađeno na kraju.

Zajednička izjava NVO koje su protesno napustile okrugli sto Savjeta za zaštitu od diskriminacije

jgjadjkgadkjgakdjgakdjgdjgjks

autorka: Paula Petričević

Devedesete se, u svom porno-šik sjaju, vraćaju na regionalnu scenu. Vraća se sve ono što smo učinili i što smo propustili da učinimo, sa čim se nismo suočili i obračunali, za šta nismo preuzeli odgovornost, što smo gurnuli pod tepih ili prekrečili drugačijim piturama koje sve jednako smrde – po farsi

 

ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje sa partnerskim organizacijama iz Pljevalja, Bijelog Polja, Nikšića, Podgorice i Bara povodom Kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama organizuje tribine „Rod i nacija“, u periodu trajanja kampanje 25.11 – 10.12.2013, sa ciljem da:

$1-       Pokrene razgovor o nasilju nad ženama uzrokovanim etničkim tenzijama  

$1-       Informiše o vezi između roda i nacije

$1-       Informiše o inicijativi za formiranje Ženskog suda na prostoru SFRJ

$1-       Razvija  povjerenje i solidarnost među ženama unutar Crne Gore

Istim povodom Anima i žene uključene u aktivnosti na Ženskom sudu organizuju performans “Imam pravo da se osjećam sigurno” 7.12.2013 u 12.00 sati  na Trgu od oružja u Kotoru.

Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama počinje Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama (25.11.) i završava Međunarodnim danom ljudskih prava (10.12.) 25.11.proglašen je Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nadženama na prvom sastanku feministkinja Latinske Amerike i Kariba održanom u Bogoti 1981. na kom su žene govorile o porodičnom nasilju, silovanjima i seksualnom zlostavljanju, te nasilju koje žene trpe pod režimima, uključujući torturu i nasilje nad političkim zatvorenicama. Ovaj datum odabran je kao dan sjećanja na sestre Mirabel (Patriu, Minervu i Mariu Teresu) koje je brutalno ubio diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj republici 1960. Ujedinjene Nacije su 1999. rezolucijom 54/134 službeno potvrdile ovaj datum kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. 

Ženski sud za prostor SFRJ se organizuje sa namjerom da osvijetli kontinuitet nasilja nad ženama i u miru i u ratu, učini vidljivim nasilje nad ženama, da glas individualnim iskustvima žena i omogući uključivanje ženskog iskustva u javnu memoriju, prizna patnju žrtvama, objasni kontekst u kojem se nasilje nad ženama događa (socijalni, ekonomski, kulturni, politički i porodični), zadovolji potrebe koje institucionalna pravda ne zadovoljava, osnaži žene i stvori mreže lokalne, regionalne i međunarodne solidarnosti kako bi se spriječili budući zločini i uspostavio trajni mir za buduće generacije.

POZIVAMO SVE ZAINTERESOVANE DA OJAČAJU NAŠE NAPORE I PROŠIRE RAZUMIJEVANJE NASILJA NAD ŽENAMA U RATU I MIRU.

 ANIMA

Reagovanja tokom 2013.godine

  • DPS PROFESIJA - januar 2013
  • PSIHIJATRIJA U SLUZBI POLITIKE - januar 2013
  • PRIMJENA DISKRIMINACIJE NA OSNOVU POLA U ŠKOLAMA-

- februar 2013

  • LEGALIZACIJI PROSTITUCIJE -februar 2013
  • SKUPŠTINI OPŠTINE KOTOR  - maj 2013
  • ORGANIZATORIMA KONFERENCIJE  „RIJEČ, SLIKA, NEPRIJATELJ“- Decembar 2013