autorka: Paula Petričević

 Čija je vizija “reformisala” sve oblasti društvenog života do neprepoznatljivosti i učinila nas žalosnim društvom ovisnika u kom ne postoji očekivanje da znamo posao koji obavljamo, budući da nam ta sitnica nije ni predstavljala uslov da ga dobijemo? Osigurava mi miran san činjenica da odgovorni ipak ne zebu zbog toga, budući da niti uče niti se liječe u zemlji koju su privatizovali za potrebe svojih porodica i prijatelja.

Prošle su dvije sedmice od protesta koji su se završili nasiljem,  a da državne institucije nisu imenovale odgovorne osim što su prozvale poslanike, organizatore protesta i predložili skidanje njihovog imuniteta. Ovakva situacija izaziva strah kod građanstva od daljeg produbljivanja krize, od nasilne odmazde koja može biti izvršena nad neposlušnima, ali i od ozbiljne  ugroženosti prava na javno izgovorenu riječ ili mirno okupljanje građana zbog nezadovoljstva  političkom i ekonomskom situacijom u zemlji.

Na djelu je standardna manipulacija svođenja kompleksne društveno političke dinamike na nacionalističku matricu u kojoj se sve razlike svode na crno-bijelu sliku divljačke agresije i herojske odbrane države. Dodatno uznemirava angažovanje “intelektualaca” koji ukazuju na naše “mentalitetske karakteristike” i sadašnju situaciju interpretiraju isključivo u vezi sa istorijskim traumama. Ne čuje se dovoljan broj glasova koji iskreno i ubjedljivo pozivaju na  međuetničku i međukonfesionalnu  toleranciju  i stabilnost u državi. Naglašavamo važnost promišljenog i odgovornog pokretanja političkih promjena mirnim putem, bez nepotrebnog konfrontiranja i lažnog patriotizma.

Anima će u srijedu, 11. novembra u 17.00 sati na Trgu od oružja u Kotoru organizovati performans  “Sačuvajmo mir”  u trajanju od 1 sat.  Ovaj performans biće održan u sklopu akcija za mir koje Anima realizuje povodom aktuelne političke krize, svake srijede, sve dok se kriza ne razriješi.

Aktivistkinje Anime

kotor4.novembar 1 kotor4.novembar 3Aktivistknijama Anime na akciji "Sačuvajmo mir" , 4.novembra u Kotoru, na Trgu od oružja,  su se pridružile i aktivistkinje  NVO Stele iz Cetinja, Lige žene glasača iz Nikšića i Crnogorskog ženskog lobija iz Podgorice. Zajedno su poručile da je najvažnije u svim mogućim scenarijima raspleta krize u Crnoj Gori sačuvati mir.

rucak 1 rucak 2 jugoslovenske sevdah  Sastanak svjedokinja sa žeenskog suda  iz Crne Gore održan je u Bona fide u Pljevljima 1,2.novembra. Radile smo, hranile se , pjeevale i igrale. Samo, kao da mene nije bilo jer sam ja fotografisala. Ljupka

4.novembar 2015. Kotor

Nastavlja se igra “gluvih telefona”između režima i opozicije. Konstrukcije projekcije i  interpretacije su sve zloćudnije. Sa najvišeg nivoa vlasti dolaze arogantni i  cinični komentari o našem znanju i potencijalima za demokratiju i mir. Dok relativizuju zločine od strane policije i definišu nivo znanja u Crnoj Gori zaboravljaju da iza svega stoje njihovi “uspješni” projekti “savremenih” univerziteta i  bezbjedonosne službe “ po standardima NATO-a” i da su upravo te institucije slika njihovog oblika vladavine koja se više ni sa perfidnom demagogijom ne može uljepšati.

            Postoji samo jedna ispravna odluka da se u političkoj krizi zahtijeva politička odgovornost svih onih koji su do nje doveli ili koji je nisu spriječili. Politička kriza uvijek opasno prijeti miru ako su nerazumni i neznaveni njeni akteri. Cijenu plaćaju oni koji im redovno obezbjeđuju plate dok se oni  nadgornjavaju u  akcijama protiv njihovih interesa. Građani i građanke,  na čijem teretu je njihov  lagodan život jasnopokazuju da im je stalo do političkih promjena, međuetničke i međukonfesionalne tolerancije  i stabilnosti u državi.

            Anima će u srijedu, 4.novembra,  u 17 sati na Trgu od oružja  u Kotoru organizovati performans  “Sačuvajmo mir”  u trajanju od 1 sat. Ovaj performans je u sklopu akcija  za mir povodom aktuelne političke krize, svake srijede, sve dok se kriza ne razriješi.

Aktivistkinje Anime

 

podrska sve druga stranaAktivistkinje Anime su 28.oktobra u 17 sati na Trgu od oružja u Kotoru izvele performans "Sačuvaajmo mir"

Mirne demonstracije  24.oktobra u Podgorici  završile su  upotrebom sile.  Svjedokinje smo manipulacije organizatora protesta  nezadovoljstvom građana/ki koje su izašle na mirne  proteste kako bi podržali neophodnost  promjene  i slobodnih izbora.   Svjedokinje smo  brutale upotrebe sile od strane režima  nad prisutnima na protestu.  Ono što nam je  vidljivo je da ni istaknutim vođama protesta kao ni onima koji su pokrenuli sva sredstva za očuvanje vlasti, stvarne i simboličke, nije važna dobrobit građana /ki već samo zadovoljenje njihovih političkih interesa. Građani/ke su na protestima pokazali da  im je stalo do političkih promjena, međuetničke i međukonfesionalne tolerancije  i stabilnosti u državi.

            Anima će u srijedu, 28.oktobra,  u 17 sati na Trgu od oružja u Kotoru organizovati performans  “Sačuvajmo mir”  u trajanju od 1 sat.  

            Najavljujemo  niz akcija  za mir povodom aktuelne političke krize, svake srijede, sve dok se kriza ne razriješi.

Aktivistkinje Anime

26.oktobar 2015

23.oktobar 1 23.oktobar 2Aktivistkinje Anime su danas organizovale uličnu akciju "Sačuvajmo mir" . Ispod Stuba srama na glavnom trgu (Trgu od oružja) u Kotoru su jednosatnim stajanjem u tišini sa transparentima upozorile na ozbiljnu političku krizu i potrebu da se sačuva mir, da se odlučno kaže ne naacionalizmu, kleriklizmu, fašizmu. Tom prilikom su proizvodile i dijelile papire sa znakom mira prolaznicima/cama. Akcija je privukla veliku pažnju i razumijevnje stranih turista dok su građani/ke Kotora uglavnom zaobilazile skup.
 

SAOPŠTENJE – POZIV ZA MIRNO RJEŠAVANJE SUKOBA

Posljednjih dana svjedokinje smo političke krize koja prijeti da se pretvori u sukob sa nesagledivim posljedicama. Zabrinute smo zbog:

  • Neprimjerne upotrebe i demonstracije sile na protestima
  • Konstantnih poziva na nasilje
  • Selektivne primjene zakona od strane izvršne vlasti
  • Oštrih podjela po pitanju državnih spoljnopolitičkih prioriteta
  • Nacionalističkih ispada na protestima i nacionalističkih reakcija na njih
  • Uplitanja predstavnika vjerskih zajednica u  proteste
  • Miješanja međunarodnih faktora i njihovih interesa u unutrašnja pitanja zemlje
  • Nedostatka potpunih i nepristrasnih informacija od strane medija

Traumatična prošlost zahvaljujući vladajućoj koaliciji nije razriješena kroz mehanizme tranzicione pravde do danas. Dugogodišnja vladavina zasnovana na strahu od nacionalnih sukoba i produbljenim klasnim i socijalnim razlikama prijeti da dovede do ponavljanja prošlosti i stvori nove traume. Najveća odgovornost da se ovaj politički sukob riješi na miran način u interesu građanki i građana je na institucijama sistema.

Pozivamo sve građanke i građane da doprinesu mirnom rješavanju političke krize. Svi imamo odgovornost da se ova kriza razriješi na nenasilan i miran način.

Aktivistkinje Anime će u petak 23.10.2015. u 12.00h održati performans na Trgu od oružja.

Mir se mora očuvati!

Tim ANIME

autorka:Ljupka Kovačević

Čitamo :“ prema izvještaju DRI , vrtići su, mimo zakona, novac zarađen od dječje ishrane trošili za izdatke koje je trebalo obezbijediti iz budžeta.“  Neću se pitati kako se to u državnim institucijama vrši perfidno urušavanje  zdravlja najmlađih, jer  je to samo  još jedan vidljiv dokaz dobro osmišljenog programa sadašnje vlasti  da se dugoročno onesposobe  ljudi  da kritički promišljaju i da se „ o jadu zabave“ što od bijede , što od  bolesti .