9. novembar, “Kristalna noć”, 1938. u Berlinu, noć lomljnja izloga jevrejskih radnji, hapšenja, ubijanja. Noć nakon koje je ozakonjeno bezakonje. Fažizam nije samo prošlost. Oživio je na našim prostorima u “ratu za mir”, u “ratu koji  smo vodili bez objave rata”, u ratu u kome smo branili svoje živote osvajajući teritoriju. Danas smo ovde još da kažemo. “Nema tužnije gradjanske vrline u ovom trenutku nego prepustiti se sumornoj pasivnosti ili main stream-u u kome su jedino nacionalne pripadnosti politički programi stranaka, a sve ostalo se zanemaruje.

Povodom 21. septembra, Međunarodnog dana mira, Centar za žensko i mirovno obrazovanje - ANIMA Kotor, upućuje sledeći Proglas javnosti Crne Gore:

 • Današnje vrijeme zahtijeva od nas veliki stepen zrelosti i odgovornosti.
 • Niko punoljetan više nikada ne bi trebao reći – da nije znao!
 • Rad na održavanju mira mora početi sada i ovdje i mora početi sa tobom!
 • Mora početi sa NE – nacionalizmu, klerofašizmu, militarizmu, kriminalu, diskriminaciji!
 • Patrijarhatu na svim nivoima! Korupciji na svim nivoima!
 • Mora se pokrenuti energija mira, povjerenja;  promocija demokratije, širenje prostora ljudskih sloboda,  ljudskih prava i solidarnosti,  permanentno raditi na vlastitoj odgovornosti!
 • Bez straha, bez nasilja, bez lojalnosti, bez prešutkivanja i poricanja.
 • Najveća prepreka stvaranju mira je pasivnost!

Po emitovanju spota pokreta za nezavisnu Crnu Goru  upitala sam se kakvu poruku sam dobila i da li su svi stali u moju, tvoju, našu, vašu i sl. Crnu Goru.  Po spotu koji sam vidjela, u Crnoj Gori kad su u pitanju žene, žive samo majke. Kod  duboko ukorijenjenog agresivnog  patrijarhata  pretočen u autorstvo,  u  kako neki vole da nazovu stanje umjetnosti u Crnoj Gori - postmodernizam. Spot koji sam vidjela po znanju koje imam odgovara samo konzervativcima  i  onima koji žensku ulogu vide jasno definisanom majčinstvom kao osnovnim i jedinim kvalitetom za žene.

Dana 22. 09. 2004. godine, na prvoj strani dnevnih novina  «Dan«  osvanula  je naslovnica »Crnogorke abortiraju kćerke». Onaj koji je želio da sazna više, osim ovog da Crnogorke abortirajku ćerke, mogao je da pročita na 10. strani u rubrici «Povodi», da je «moral u posrnuću - genetsko utvrđivanje pola radi eliminacije ženskog ploda, uz potenciranu naslovnicu, «Crnogorke namjerno abortiraju kćerke«,  a u prilično nejasnom i kofuznom tekstu,  informaciju o tome kako se neke žene u Crnoj Gori odlučuju za namjeran prekid trudnoće kada se obavijeste o polu  ploda.

Jesenjin, Majakovski, Miljković i sl. pisci su izvršili samoubistvo i bili  opterećeni melanholijom i depresijom svog vijeka. Hemingveja i Bukovskog je ubio alkohol, i ne  samo njih. Dostojevski,  za mnoge najveći pisac dvadesetog vijeka  imao je  dijagnozu. Svi su bili genijalci, ali nikad niko nije razmatrao njihove dijagnoze i njihove odluke o životu i smrti. Njihovo «privatno ludilo« nije ni uljepšalo niti umanjilo njihov talenat. Zato se stereotipno i senzacionalistički,

daliborkaU sklopu programa Ženskih studija »Ljetnje radionice u Kotoru«, održana je radionica - predavanje na temu  »Nasilje nad ženama – pravna regulativa«. Voditeljica radionice  je bila Daliborka Knežević, pravna savjetnica Centra za pravnu pomoć u Podgorici.

Kotor, 05. decembar 2012.

Anima - Centar za žensko i mirovno obrazovanje u sklopu Kampanje 16 dana akcija protiv nasilja nad ženama održaće performans na glavnom gradskom trgu u Kotoru 08. decembra 2012. u 12:00 sati. Polaznice programa Ženskih studija, predstavnice ženskih nevladinih organizacija i članice Anime izvešće preformans Prekinimo ćutanje - Prekinite nasilje, kojim želimo poručiti građankama i građanima Crne Gore da nasilje nad ženama postoji na svim nivoima kao:

 • Fizičko i psihološko nasilje u našim kućama - koje se manifestuje brojem ubijenih, pretučenih, silovanih, ekonomski ucijenjenih, izbačenih, potčinjenih, ostavljenih žena
 • Ekonomsko i socijalno nasilje - koje se manifestuje kršenjem radnih prava žena, njihovom ekonomskom eksploatacijom, diskriminacijom prilikom zapošljavanja i na radnom mjestu, feminizacijom siromaštva i nezaposlenosti
 • Političko i sistemsko nasilje - koje se manifestuje podzastupljenošću žena na mjestima odlučivanja i u političkom životu zajednice
 • Simboličko nasilje - koje se manifestuje nevidljivošću ili stereotipizacijom žena, poput izostanka "kćeri" u zavaničnoj himni Crne Gore.

Nasilje nad ženama u Crnoj Gori je zločin koji  traje. U Parlamentu Crne Gore  ima najmanje  broj žena  u Evropi. U Vladi Crne Gore ima najmanji broj žena  u Evrope.  Na mjestima odlučivanja  ima mali broj žena. Ekonomsko nasilje  i kršenje  radnih prava žena  su svakodnevica. Radna i seksualna eksploatacija je svuda  vidljiva. Nasilje je strukturno (sistemsko) i ne može se kao što se to čini da državane institucije preimenuju    Kampanju  16 dana akcija protiv nasilja nad ženama,  u akciji  protiv  porodičnog nasilja". Tako se strukturno nasilje nad ženama čini nevidljivim, relativizuje i svodi na privatni prostor. Sigurno je da  je  nasilje  nad ženama  u porodici u povećanju  kao što je sigurno  da je nasilje  ženama u porodici  direktna poslljedica  trauma rata  i trauma tranzicije  i da se o tome  takođe ćuti.  O sistemskom  nasilju nećemo da ćutimo i pozivamo građanke i građane da učine isto, da dignu glas protiv rodno zasnovanog nasilja, da ga ne prihvate, ne tolerišu i ne ignorišu. Da doprinesu njegovoj društvenoj osudi i insistiraju na njegovom sankcionisanju i iskorjenjivanju.

Prekinimo ćutanje - prekinite nasilje!

Preformans je znak nepristajanja na obmane režima i samodovoljsnost političkih elita.

Tim Anime